Vervuilingspieken: coördinatievergaderingen

Op 22 februari werden de mechanismen voor de aanpak van pollutiepieken in de gemeenten aan een evaluatie onderworpen. Andere vergaderingen volgen nog.

Onze Mobiliteitscel diende zich toe te leggen op de problematiek van de vervuilingspieken.

Gemeenten en politiezones waren immers ongerust over de moeilijkheden bij de toepassing van maatregelen waarover te weinig dialoog geweest was met de gemeenten.

Het Gewest van zijn kant wou maatregelen in de praktijk kunnen zetten vanaf november.


Drie werkvergaderingen


Er werden drie vergaderingen georganiseerd:
  • op 12 oktober werd een stand van zaken opgemaakt van de problemen bij de toepassing van het regeringsbesluit van 27 november 2008;
  • op 12 november gaven de twee betrokken kabinetten antwoord op de vragen die op de eerste vergadering gesteld werden
  • op 18 november werden concrete voorstellen uitgewerkt voor de behandeling van de aanvragen van uitzonderingsbewijzen voor winter 2009-2010 en om eventuele mogelijkheden uit te stippelen voor de volgende winter.

Evaluatie van de mechanismen


Op 22 februari werd een evaluatie gedaan van de mechanismen voor de aanpak van pollutiepieken in de gemeenten (piek van niveau 2 – alternerend rijden). Ook al is een dergelijke piek in het Gewest nog niet voorgekomen, toch leek het interessant een stand van zaken op te maken van de bestaande procedures en met name het intern beheer van de aanvragen van de doorgangsbewijzen.

Uit de vergadering bleek dat de meeste gemeenten de toepassing van de ordonnantie en het besluit bijzonder moeilijk blijven vinden.

Veel gemeenten hebben beslist niets bijzonders vast te leggen en het probleem aan te pakken op het moment dat werkelijk een piek van niveau 2 bereikt wordt, maar andere hebben systemen uitgewerkt voor informatieverspreiding en interne procedures voor de behandeling van de doorgangsbewijzen.

Toekomst

Er zal later nog een vergadering georganiseerd worden met de gemeenten, om te luisteren naar de nieuwe voorstellen van de kabinetten (Bruno De Lille en Evelyne Huytebroeck) en administraties (Mobiel Brussel en Leefmilieu Brussel) om het systeem doeltreffender te maken.
« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
23-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links