Verkiezingen 2018: wie betaalt de investering en de organisatie van elektronisch stemmen?

In Brussel zal er voortaan elektronisch gestemd worden met papieren bewijs. De VSGB schreef naar de minister-president om te vragen dat de kosten volledig gedragen zouden worden door het Gewest en de federale overheid. Na een eerste actualisering begin september heeft Brulocalis de kostenraming nogmaals bijgewerkt.

Eind juni keurde het Brussels Parlement een ordonnantie en een resolutie betreffende het geautomatiseerd stemmen met papieren bewijsstuk goed.

Momenteel zijn slechts 2 Brusselse gemeenten uitgerust met een elektronisch stemsysteem. Het Gewest had de stemcomputers van Smartmatic aangekocht voor de testgemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Gillis, die zelf enkel instaan voor de opslag en het onderhoud van de toestellen.

Op basis van de ordonnantie en de resolutie hebben het Gewest en de gemeenten de mogelijkheid om het materiaal aan te kopen of te huren, maar enkel de huur wordt aanbevolen door de resolutie. De gemeenten kunnen dus voor eigen rekening handelen (binnen de grenzen opgelegd door de ordonnantie en het samenwerkingsakkoord dat afgesloten werd tussen de federale overheid en de twee betrokken gemeenten) of een beroep doen op het Gewest. Volgens de resolutie dient het Gewest te onderhandelen met de federale overheid over een tenlasteneming van 20 % van de kosten, zowel in geval van aankoop (voorwaarde reeds vastgelegd in een besluit) als in geval van huur (te verkrijgen voorwaarde).

Preciezere raming van de kosten

Eind vorig jaar maakte de Vereniging een raming van de kosten van het elektronisch stemmen in vergelijking tot de het klassieke systeem met stembrief.

> zie onze artikel : "Kosten van verschillende stemsystemen" (november 2015)

Alvorens te gaan overleggen met deskundigen van de federale overheid en het Gewest, hebben wij toen enkele kostenposten vergeleken.

> download de tabel betreffende de kostenraming voor 1 verkiezing - update 27.09.2016 (pdf)

In samenwerking met de federale en regionale deskundigen hebben wij onze analyse nu bijgewerkt. De kosten van het geautomatiseerd stemmen met papieren bewijsstuk draaien rond de 4 euro per kiezer en per verkiezing.

Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de verkiezingen 2018, moeten de gemeenten snel zekerheid krijgen om een planning te kunnen maken van de acties die ondernomen moeten worden en een idee te hebben van de kosten die ze moeten dragen.

De Vereniging blijft het dossier 'verkiezingen' actief volgen


De Vereniging blijft dit dossier nauwgezet volgen: na meegewerkt te hebben aan de parlementaire werkgroep als waarnemer, houden wij contact met de personen die belast zijn met het dossier bij de andere overheden, in het bijzonder het Gewest.

Wij hebben contact opgenomen met de minister-president, om te vragen dat het Gewest de kosten van het materiaal op zich zou nemen, waarbij we zijn aandacht vestigden op artikel 13 van de ordonnantie, dat stelt dat de regering moet streven naar een gelijke behandeling tussen de gemeenten wat betreft de kosten van de aankoop of de huur van het materiaal, rekening houdend met het feit dat twee gemeenten reeds sinds de vorige verkiezingen materiaal gebruiken en onderhouden dat door het Gewest aangekocht werd.

Zie ook


« Terug

Auteur

Leopoldina CACCIA DOMINIONI
Publicatiedatum
27-09-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links