Transparantie is gepubliceerd!

Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel grondig hervormen. De teksten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018.

Er is een grondige hervorming van het goed bestuur en de transparantie van de bezoldigingen van de Brusselse mandatarissen aan de gang en de eerste teksten betreffende de hervorming werden op 1 december 2017 goedgekeurd in het Brussels Parlement, bekrachtigd op 14 december en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2018.

Worden beoogd: de transparantie van de bezoldigingen en de Brusselse Deontologische Commissie:

  • Enerzijds de ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, die verplichtingen oplegt inzake bekendmaking van mandaten en bezoldigingen, openbaar of privé, alsook het verbod om meer dan 150 % te ontvangen van het bedrag van de parlementaire uitkering ingevolge de cumul van verschillende mandaten;
  • Anderzijds de ordonnantie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie, die de naleving van de beginselen van transparantie en goed bestuur door de verkozenen zal controleren, en adviezen en aanbevelingen zal leveren, op verzoek of op eigen initiatief, betreffende vragen aangaande ethiek en deontologie.

Wettelijke basis

  • Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen – goedgekeurd op 1 december 2017 (verschenen in het Staatsblad op 24 januari 2018)- inforum 317334
  • Ordonnantie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie – goedgekeurd op 1 december 2017 (verschenen in het Staatsblad op 24 januari 2018) - inforum 318074

Deze teksten treden in werking op 1 december 2018.

Toch is er reeds een beschiking in werking getreden, nl. betreffende het jaarverslag dat vanaf dit jaar in het eerste semester bekendgemaakt moet worden.

Zie ook

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
24-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links