Synoptische tabellen van subsidies

Voor bepaalde complexe materies maken wij overzichtstabellen van de mogelijke financieringsbronnen, met links naar de fiches in kwestie.

Materie

Laatste update

Veiligheid en preventie :
 
Veiligheid en preventie in het BHG
15/09/2018
De strijd tegen radicalisme in het BHG : 16/12/2015
- Beleid, beleidsdocumenten, coördinatie 06/11/2017
- Subsidies voor gemeenten en lokale partners  15/09/2018
Kinderopvang in het BHG :

- Investeringssubsidies  23/08/2018
- Werkingssubsidies  23/08/2018
Financiën :  
Algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW's (2017-2018) 23/08/2017
Stedelijke herwaardering 16/11/2016
Investeringen :
 
Driejarig investeringsprogramma (DIP 2016-2018)
 07/12/2016
Mobiliteit :  
Mobiliteit in het BHG
14/03/2018
Europese subsidies :  
Het EFRO voor het BHG
11/10/2017
Europese fondsen voor internationale samenwerking
08/03/2018
ESIF in het BHG
05/11/2015

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

15.09.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links