Overzicht projectoproepen ivm subsidies

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 
 

Projectoproepen
(afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

2019

   

Mei

   
14 Restauratie en conservatie van kunstwerken
op papier of perkament
Fonds

April30 Koningin Paolaprijs "Focus Aarde" Fonds
 04 Erasmus+ : Kleine samenwerkingspartner-schappen op het gebied van sport   EU
02 Versterken van gezondheidsvaardigheden Fonds

Maart 21  Erasmus+ : Strategische partnerschappen (onderwijs en vorming)  EU
20 Bikes in Brussels Fonds

Februari
 28

 
Gemeentelijke sportinfrastructuur DIPS BHG
Mensen met een maatschappelijke achterstand (eenmalig)
Fonds
 Mensen met een maatschappelijke achterstand (verlengd)
Fonds 
 SVC "Weststation"
 BHG
 27
Smart Education @ Schools
VG
Kind-vader relatie (kansarmoede) Fonds
     
  19
Horizon 2020
Bevordering van het welzijn en de gezondheid in de steden
EU
Horizon 2020
Historische stedelijke gebieden
EU
18 Europees Vrijwilligerskorps
Vrijwilligersteams
EU
11 Gezonde voedingsgewoonten Fonds
07 Bruss-it VGC


05

      
Horizon 2020-Smart Cities and Communities EU
Kinderen en opvoeding Fonds
 Erasmus+ : Mobiliteit voor lerenden en het personeel van BOO
EU
 Erasmus + : Mobiliteit van het personeel in het schoolonderwijs
EU
Erasmus+ : Mobiliteit voor personeel
in het volwassenenonderwijs
 
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
 EU
 Erasmus+ :
Dialoog van de EU met jongeren
 EU
Erasmus+ :
Strategische partnerschappen (jeugd)
 EU
     

Januari  31
EFRO - Urban Innovative Actions EU
AMIF - Transnationale projecten (integratie) EU
Koning Paolaprijs voor het Onderwijs
 Fonds

28

Projectrekening
Fonds
Culturele Mecenaatsrekening
Museum - Podiumkunsten
Fonds
24
Erasmus+ :
Capaciteitsopbouw jeugdzaken
 EU
23 Kinderopvang, onderwijs, dementie Fonds
18 Doorgangswoningen FED
14 Onderwijs : vakoverstijgend leren Fonds
09
Maatschappelijke projecten
Fonds
     

 2018

   

December31 Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur BHG
17
Circulaire economie : burgerinitiatieven
Fonds
14 CEF - BENEFIC EU

11

COSME : innovatieve overheidsopdrachten
EU
Creatief Europa : samenwerkingsprojecten
EU
06 CSO-LA :
Partnerschappen voor duurzame steden
EU

03
 
Scholen : verbetering van de sanitaire voorzieningen Fonds
Strijd tegen kinderarmoede :
Capacity Builiding Pilotage et Evaluation
Fonds
Kinderopvang : inclusieve opvang
(Pionieren in samenwerking)
 VG
     

November30
Impulsfonds voor het migrantenbeleid Cocof
Kinderopvang
Herinrichtingsacties en ecologisch beheer van de buitenruimten
BHG
29 Veiligheid en sociale initiatieven i/h voetbal Fonds
28
Music Connects
Fonds
27 Jeugdbewegingen Fonds
Kleur bekennen (dossiers FR) FED
26
Jeugdhulp en Geestelijke gezondheid
Fonds
25 Vooruit met de wijk BHG
22 Interreg NWE EU
19 Interne werking van organisaties Fonds
18 Asielzoekers : opvang FED
15 Creatief Europa
Prijs van de EU voor cultureel erfgoed 2019
EU
13 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen
EU

09

EFRO : verbetering van de energie-efficiëntie in openbare gebouwen
EU
FEV - WIFI4EU EU
08 Openbare ruimte (inrichting - renovatie) Fonds
05 Innovatieve acties gericht op sociale polarisatie CF

Oktober30 Opwaardering van het surrealistische erfgoed in België Fonds
25 Kunstwerken : conservatie of restauratie
(Europese dimensie)
Fonds
23 Kunstwerken Fonds
18
Life - European Green Leaf Award EU
Structurele versterking van organisaties Fonds
17 Viva for Life
Strijd tegen kinderarmoede
Fonds


16


EVK : vrijwilligerswerk EU
EVK : stages en banen EU
EVK : solidariteitsprojecten EU
15
Sortvereniging Cocof
Gezonde en evenwichtige voeding op school Cf
Levensreddende handelingen CF
11 Duurzame "zero afval"-projecten BHG
09
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
niet-discriminatie en integratie van Roma
EU
05 Opvoeding media (schoolactiviteiten) CF
 04 Personen met autisme Fonds
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
preventie en bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid
EU
Erasmus+
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
 Erasmus+
Strategische partnerschappen (jeugd)
EU
 Erasmus+
Ontmoetingen jongeren /beleidsmakers
EU
02
Kleur Bekennen (dossiers FR)
FED
 
01

Kinderrechtenprijs Fonds
Samenwerking Cultuur - Onderwijs
CF
EFRO : verbetering van de energie-efficiëntie in openbare gebouwen
- verlengd tot 09/11 -
EU
     

September30 Fruit, groenten en melkproducten op school EU
Gezondheidsbevordering Cocof
     
28
Samenwerking Cocof - Tunesië Cocof
Overdracht van de herinnering CF
Multidisciplinair centrum voor de
overdracht van de herinnering
CF
27 Uitwisseling scholen (lager & secundair) Fonds
26 Jeugdhulp en Geestelijke gezondheid
Verlenging projectoproep tot 26/11
Fonds
18
Culturele Mecenaatsrekening "Podiumkunsten" Fonds
Culturele Mecenaatsrekening "Museum" Fonds
Projectrekening Fonds
 16 Kleur bekennen
FED
15 GVPP 2017-2020 BHG
Samen Leven in Vrede Cocof
14 Overdracht van de herinnering CF
13 Mediawijsheid Fonds

12

Innovatieve partnerprojecte voor cultuur VG
LIFE - Traditionele projecten
Klimaatgovernance en -informatie
EU
LIFE - Traditionele projecten
Aanpassing aan de klimaatverandering
EU
LIFE - Traditionele projecten
Mitigatie van de klimaatverandering
EU
07
Duurzame ontwikkeling - materialiteitsanalyse
 FED
06 Web 2.0 en bevordering van de gezondheid Cocof
05 Zorgen menselijker maken Fonds
04
Herstel in de geestelijke gezondheidszorg Fonds
Horizon 2020 - Energie-efficiëntie :
Bijstand voor de uitwerking van projecten
EU
03 Europa voor de burger :
Netwerken tussen steden
EU
Europa voor de burger :
Stedenbanden
EU
 Culturele en interreligieuze uitwisselingen
Fonds
     

Augustus31 Europese Prijs voor Criminaliteitspreventie FED
28 Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds
27 PBSB 2019-2021 BHG
16
Lokale overlegplatformen
in de strijd tegen gezinsarmoede

FED
03 Levensmiddelen FED

02

Ontwikkelingssamenwerking (onderwijs) CF
Ontwikkelingssamenwerking (partnerschap) CF
     

Juli
31

Interreg NWE : hernieuwbare energie
EU
Lokale overlegplatformen
in de strijd tegen gezinsarmoede
(verlengd tot 16 augustus)
FED
16 Verkeersveiligheid (verenigingen) BHG
15 Sociale integratie VG
Digitale uitdaging
in bibliotheken en gemeenschapscentra
VG
     
13
Zomerjeugd CF
Fonds Sociale Maribel FED
09
Smart Mobility Belgium
FED

06

Uitrusting secundaire scholen
VGC
Armoedebestrijding en sociale inclusie
(sport en cultuur)
FED
03
Circulaire economie
Fonds
02
Lokaal samenwerken in zorgzame buurten Fonds
Recht van vrouwen
om vertegenwoordigd te zijn
CF
01 Discriminatie bij tewerkstelling en diversiteit BHG

Juin30
Fonds voor internationale solidariteit
(water- en saneringssector)
BHG
Prijs David Yansenne BHG
29
Bewustmakingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen BHG
Be.Exemplary BHG
Beveiliging lokalen jeugdsector CF
22 Interreg Europa EU
21 Horizon 2020
Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad
EU
18
Beveiliging lokalen jeugdsector CF
Durf groen, maak een gezellige speelplaats BHG
Uw school voor het leefmilieu BHG
Preventie Schoolverzuim (PSV) BHG
15
Duurzame milieuprojecten BHG
Zomersporten CF
Evenwichtige en duurzame voeding
in scholen

CF
Burgerinitiatieven en interculturele act. CF
14
LIFE - Traditionele projecten :
"Milieubeleid en -bestuur en informatie"
EU
LIFE - Traditionele projecten :
"Natuur en biodiversiteit"
EU
12
LIFE - Traditionele projecten :
"Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik"
EU
11 Circulaire economie
(verlenging tot 3 juli)
Fonds
03 Federale prijs armoedebestrijding FED

Mei

 
 
31
Jeugdsportverenigingen BHG
Kinderopvang VG
Handisport Cocof
30
NextTech BHG
Gelijkheid en diversiteit in de sport CF
28 Restauratie en conservatie van kunstwerken op papier of perkament Fonds
25 Inclusie van personen
met een sensoriële beperking
Fonds
22 Bevordering van de sociale cohesie
in de wijken
Fonds
17 Kinderen met minder kansen Fonds

16
 
Iedereen verdient vakantie VG
Projectrekening Fonds
Culturele mecenaatsrekening - Museum
Fonds
15 Roerend cultureel erfgoed Fonds
14 BENEFIC EU
Personen met dementie en huisdieren Fonds
07 Bestrijding van sociale exclusie
van kinderen en jongeren in moeilijkheden
Fonds

05

Living Brussels BHG
Fietsdagen BHG
04 Mobiliteitsdorp BHG
03
Veiligheid van kinderen
in en rond de schoolomgeving
Fonds
Samenwerking cultuur - onderwijs Cocof
01
Prijs Armoede Uitsluiten
Fonds

April 
30

Samenwerking Cocof - Regio Oriental Cocof
Inrichting of verbetering van de infrastructuur voor jeugdverenigingen  Cocof
Koningin Paolaprijs Focus Aarde   Fonds
Label van Algemeen Nut   Cocof
Buurklassen
VG

27

Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
BHG
Inschakeling van jonge stagiairs uit het alternerend onderwijs bij de gemeentebest. BHG26Brussen van kinderen met een beperking Fonds
Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
Erasmus+ :
Strategische partnerschappen (Jeugd)
EU
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : inclusie van Europese migrerende burgers
EU
Interreg Noordwest-Europa
EU
25
Prijs Lydia Chagoll :
voor een glimlach van een kind
Fonds
23 Palliatieve zorgen Fonds
22
Belgische Energie- en Milieuprijs
Fonds
20 Energiezorg op school VGC
Gelijke kansen en diversiteit :
de strijd tegen seksisme, gender-stereatypering en seksuele intimidatie
BHG
19 Modulaire, lichte en vernieuwende woningen BHG
17
Horizon 2020 : overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop van innovatieve
ICT- oplossingen

EU
16 Armoedebestrijding en sociale inclusie
(voedselverdeling)
FED
15 Anders bewegen in Brussel BHG
13 Opvoeding tot de media (jeugdsector) CF
Ontwikkelingssamenwerking
en klimaatverandering
BHG
10 Europese beleidsexperimenten EU
09 Sociale integratie van kansarme jongeren Fonds
06 Sport in de gevangenis CF
  05 Horizon 2020 :
Smart Cities and Communities
EU
Erasmus+ :
Samenwerkingspartnerschappen - sport
EU
Toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen Fonds
04
 Gastvrije Gemeente
Fonds
03
Toegang tot water en/of sanering
Fonds
01 Toerisme voor allen-verblijven VG

Maart31 Bestrijding van armoede & sociale uitsluiting Fonds

30

Duurzame stadslandbouw BHG
Digitale inclusie BHG
Naar school zonder auto BHG
EFRO : Urban Innovative Actions
EU
Vrijwillige jeugdbewegingen
Cocof
28 Educatieve projecten voor jongeren Fonds
23
Pedagogische uitrusting voor het onderwijs CF
Week van de Mobiliteit
"be mobilmix, be.brussels"
BHG
Good Food - bestrijding voedselverspilling BHG
Gelijke kansen en diversiteit BHG
21 Erasmus+ : Strategische partnerschappen     (onderwijs- opleiding) EU
16 Solidair wereldburgerschap BHG
 15
Positieve schoolloopbaan VG
Polarisering op school VG
Solidaire generaties Fonds
Scholen : bijkomende plaatsen CF
Samenwerking Cultuur - Onderwijs CF
08 Erasmus+ :
Capaciteitsopbouw (Jeugdzaken - KA2)
EU
06 De strijd tegen digitale uitsluiting Fonds
05 Promotie burgerschap en interculturaliteit CF
 

01
 


Gelijke Kansen : toegankelijke evenementen BHG
Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling
 in Afrika 2018-2019
Fonds
Europa voor de burger :
Stedenbanden
EU
Europa voor de burger :
Netwerken tussen steden
EU
 Europa voor de burger :
Europees gedenken
 EU
Europa voor de burger :
Projecten van maatschappelijke organisaties
EU
AMIF : transnationale projecten (integratie)
EU

Februari
28

URBAN EUROPE : Making cities work
EU
Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds

27

Horizon 2020 :
Circulaire en hernieuwende steden
EU
Naschools openstellen sportinfrastructuur VG

20
  
Scholen - verbetering van de
sanitaire voorzieningen

Fonds
Fietsdagen (eerste draft)
BHG
Living Brussels (eerste draft)
BHG
18
Pimp je speelplaats
VG


15


Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU

Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren jeugdanimatoren
EU
Erasmus+
Strategische partnerschappen (jeugdzaken)
EU
07
Gezonde voedingsgewoonten
en voldoende lichaamsbeweging

Fonds
02 Overdracht van de herinnering CF
 01
Vlaamse gebarentaal VG
Erasmus+ :
Mobiliteit personeel in volwassenenonderwijs
EU
 Erasmus+ :
Mobiliteit voor lerenden / personeel BOO
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit personeel schoolonderwijs
EU
     

Januari29
Kinderen en opvoeding Fonds
Kinderopvang : capaciteitsuitbreiding VGC
23 Kinderarmoede Fonds
18 EU
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Fonds
16 Bruss-it VGC
15
Flexibele leertrajecten Fonds
Sport voor vrouwen Cocof

12

(On)beveiligde fietsenstallingenBHG


Stadsmeubilair voor fietsers
Fietsstraten
Gemeentelijke Fietsroutes
Fietsmarkeringen
Zitbanken
PAVE
Mobiliteitsdorp
Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
Living Brussels
Fietsdagen
 10  Urbact III : Transfer Netwerken
EU
     

2017 (pdf)


2016 (pdf)

 

2015 (pdf)


2014 (pdf)

 

2013 (pdf)

 

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

10.12.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links