Overzicht projectoproepen ivm subsidies

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 
 

Projectoproepen
(afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

2020

   


   

Juni

   
     
01 Sensibilisering duurzame mobiliteit
BHG
     

Mei

   
     
04 Sensibilisering duurzame mobiliteit
BHG
     

April

   
 30 Europees Solidariteitskorps
EU
Koningin Paolaprijs Focus Aarde Fonds
Erasmus+
EU
     
06 Sensibilisering duurzame mobiliteit
BHG
02 Erasmus+ : Kleine samenwerkingspartner-schappen op het gebied van sport EU

Maart

   
 24 Erasmus+ : Strategische partnerschappen (onderwijs en opleiding)
EU
12 Belgische kunst en geschiedenis Fonds
     
02 Mobiliteit en verkeersveiligheid
BHG
     

Februari

   
28 Sport, onderwijs en zorg Fonds
 27 PC Solidarity 
Fonds

25

Erasmus+ : Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden op het gebied van onderwijs en opleiding EU
Mensen met een maatschappelijke achterstand (verlengde steun) Fonds
Mensen met een maatschappelijke achterstand (eenmalige steun) Fonds
19
Kinderen met minder kansen
Fonds
 13 Business Partnership Facility :
Enterprises for SDGs
FED
10 Voedingsgewoonten en lichaamsbeweging Fonds
05 Erasmus+
EU
Europees Solidariteitskorps
 EU
     
03 Sensibilisering duurzame mobiliteit
BHG
     

Januari

   
     
31
Lokale Mobiliteitscontracten 2019-2024 BHG
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Fonds
 30  AMIF : Transnationale projecten inzake integratie (Europees luik)
EU
29 Horizon 2020 :
Smart Cites and Communities (SCC-1-2020)
EU
27 Duurzame "zero afval"-projecten BHG
22 Sociale innovatie Fonds
16 Woonzorgcentra Fonds
13 Scholen (FR) :
Verbetering van de sanitaire voorzieningen
Fonds
09 Maatschappelijke projecten Fonds

2019

   

December

   
     
31
aKCess 2020 Award Fonds
Gemeenschapswachten : ICT-uitrusting FED
16 Bikes in Brussels Fonds
12 EFRO - Urban Innovative Actions EU
06 Kinderarmoedebestrijding : Programma 'Capacity Building Pilotage & Evaluation' (FR) Fonds
02 Jeugdbewegingen : initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde Fonds
01 Nascholingsinitiatieven VG

November

   
28 ISF Politie
Bescherming van openbare ruimten
EU
27 Creatief Europa : Samenwerkingsprojecten EU
25 ST'ART : culturele lening Fonds
24 Vooruit met de wijk BHG
22 SDG VOICES 2020 FED
15
Bovenlokale cultuurprojecten VG
Verbetering van de mobiliteit BHG
14 Impulsfonds voor het migrantenbeleid (FR)
(FIPI 2020)
Cocof
12 Interne werking van organisaties Fonds
 07 Openbare ruimte (inrichting of renovatie)
Fonds
04 Jeugdhulp en Geestelijke gezondheid Fonds

Oktober

 
31 Gelijke kansen en diversiteit BHG
 30 Surrealistische erfgoed in België
Fonds
24 Kunstwerken (Europese dimensie) Fonds
23 Kunstwerken (Belgische kunstenaars) Fonds
18 Opvoeding tot de media (schoolactiviteiten) CF
17 Kinderen met minder kansen Fonds
Viva for Life
Strijd tegen kinderarmoede
 Fonds
14 Life - European Green Leaf Award 2021 EU
10 Integratie van kwetsbare kinderen Fonds
09 Milieugebonden en duurzame investeringen Fonds
08
Personen met autisme Fonds
Erasmus+
EU
EUROPEES VRIJWILLIGERSKORPS
EU

01
  
Creatief Europa
Prijs van de EU voor cultureel erfgoed 2020
EU
Erasmus+
- Dialoog van de EU met jongeren
- Mobiliteit jongeren en jeugdanimatoren
- Strategische partnerschappen
Deadline uitgesteld tot 8 oktober
 EU
EUROPEES VRIJWILLIGERSKORPS
- Stages en banen
- Solidariteitsprojecten
- Projecten voor vrijwilligerswerk
Deadline uitgesteld tot 8 oktober
EU
Samenwerking Cultuur - Onderwijs CF

September

   
30 Fruit, groenten en melkproducten op school EU
28 Europees Vrijwilligerskorps
"Vrijwilligersteams"
EU
27 Overdracht van de herinnering CF
26 Uitwisselingen tussen scholen
uit het lager en secundair onderwijs
Fonds
22 Digital Belgium Skills Fund FED
20
Digitale uitdaging (lokale cultuursector) VG
WIFI4EU EU
19
Jongeren aanmoedigen om te lezen
Fonds
18 Bikes in Brussels Fonds
12 Life - Traditionele projecten
EU
10
Horizon 2020 : Energie-efficiëntie
"Bijstand voor de uitwerking van projecten"
EU
Maatschappelijke projecten Fonds
Socio-professionele herintegratie
van (ex-) gedetineerden
Fonds
09
Business Partnership Facility
- Enterprises for SDGs -
Fonds
Mentoring BHG
04 Zorgen warmer maken Fonds
03 Horizon 2020 : Energie-efficiëntie
"Bijstand voor de uitwerking van projecten"
(verlengd tot 10 september)
EU

02


Onroerend cultureel erfgoed
Fonds
EUROPA VOOR DE BURGER
EU
AMIF (federaal luik)
EU
     

Augustus

   
28 Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds
27 Thuiszorg Fonds
23
Duurzame milieuprojecten BHG
Europese Prijs voor criminaliteitspreventie FED
19 Autonomie van personen die thuis met handelingsproblemen wonen Fonds

Juli

   
31 Prijs David Yansenne BHG
Personen met een handicap Fonds
Kinderen en jongeren in moeilijkheden
Fonds
22 Evolutieve woningen BHG
15

Go.Digit ! Digitaal tot uw dienst Fonds
Schoolcontract BHG
10 Levensmiddelen : bestelbon 2019
FED
01 GVPP - geïntegreerde veiligheidsantennes BHG

Juni

   
30 Fonds voor internationale solidariteit
(water- en saneringssector)
BHG
28
Beveiliging lokalen jeugdsector CF
Label van Algemeen Nut Cocof
Sportieve initiatieven in gevangenissen en overheidsinstellingen voor jeugdbescherming CF

26

Circulaire Economie
Fonds
Be.Exemplary BHG
25 Onderwijs - Burgerschapscompetenties Fonds
21 Good Food - duurzame projecten BHG
20
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Promotie van de effectieve toepassing van het non-discriminatiebeginsel
EU
Life - Traditionele projecten
EU

17

Life - Traditionele projecten
"Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik"
EU
Beveiliging lokalen jeugdsector CF
Uw school voor het leefmilieu
 BHG
15 Levensreddende handelingen  
14 Interreg Noordwest-Europa EU
13
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Preventie en bestrijding van gender-gerelateerd geweld en geweld tegen kinderen
EU
Bikes in Brussels Fonds
06 Prijs van de Europese innovatiehoofdstad EU
04 Integratie van slechtziende en blinde personen Fonds
03 Gratis schoolmaaltijden CF

Mei 31  Burgerinitiatieven en democratie
CF
Gezonde en duurzame voeding op school
CF
Intimidatie en geweld op school CF
28 Veiligheid van kinderen
in en rond de schoolomgeving
Fonds
22
Zaaien voor de toekomst Fonds
Uitrusting en materialen voor basisscholen VGC
20
Kinderen met minder kansen Fonds
Energiezorg op school VGC
     
17 Mobiliteitsprojecten :
- Living Brussels
- Mobiliteitsdorp
- Cargo Bike for Brussels
- Fietspromotie en zichtbaarheid van fietsers
BHG
 16 Roerend cultureel erfgoed
Fonds


15


Bovenlokale cultuurprojecten VG
Iedereen verdient vakantie VG
Projectrekening Fonds
Culturele mecenaatsrekening : Museum Fonds
Culturele mecenaatsrekenig : Podiumkunsten Fonds
     
14 Restauratie en conservatie van kunstwerken
op papier of perkament
Fonds
13 Circulaire economie :
initiatieven van co-creatie
Fonds
10
Ontwikkelingssamenwerking - onderwijs
CF
 Ontwikkelingssamenwerking - partnerschap
 CF
Taalopleidingsoperatoren Cocof
08
Sportverenigingen
BHG
06
Samenwerking Cultuur - Onderwijs Cocof
Solidair wereldburgerschap BHG
02 Integratie via buitenschoolse activiteiten Fonds

April


30  
Naschoolse sportbeoefening VG
Vrijwillige jeugdbewegingen Cocof
Jeugdverenigingen : infrastructuur Cocof
Koningin Paolaprijs "Focus Aarde" Fonds
Europees Vrijwilligerskorps
Vrijwilligerswerk (Projecten)
EU
Europees Vrijwilligerskorps
Stages en banen
EU
Europees Vrijwilligerskorps
Solidariteitsprojecten
EU
 Erasmus+ :
Strategische partnerschappen
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
Erasmus+ :
Dialoog van de EU met jongeren
EU


29


Professionele inschakeling van jonge stagiairs
 BHG
ST'ART - Culturele lening (FR) Fonds
Prijs Lydia Chagoll
" Voor een glimlach van een kind "
Fonds
26
 Strijd tegen de digitale kloof
GGC
Begeleide fietsers- en voetgangersrijen BHG
24 Belgische Energie- en Milieuprijs Fonds
Duurzame stadslandbouw BHG
Sociale inclusie van jongeren Fonds
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Preventie & bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid
EU
20  Europees Vrijwilligerskorps
Vrijwilligerswerk (Partnerschappen)
EU
19 Onthaalbureaus voor nieuwkomers Cocof
18 Woningen voor mensen met een laag inkomen Fonds
17 Urbact III :
Actie-Planning Netwerken
EU


15


Samenleven bevorderen Fonds
Prijs Armoede Uitsluiten Fonds
Armoedebestrijding Fonds
11 Digitale inclusie Fonds
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Inclusie Europese migrerende burgers
& coördinatie verkiezingsaangelegenheden
EU
09 Maatschappelijke projecten Fonds
08 Gelijkheid en diversiteit in de sport CF
05
Naar school zonder auto BHG
Opvoeding tot de media
"Projecten jeugdsector"
CF
Tweede Wereldoorlog CF
Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen : WIFI4EU EU
 04 Armoede : de strijd tegen digitale uitsluiting Fonds
Erasmus+ : Kleine samenwerkingspartner-schappen op het gebied van sport   EU
03 Toegang tot water en/of sanering Fonds
02 Versterken van gezondheidsvaardigheden Fonds
01 Toerisme voor Allen-Verblijven VG

Maart31 Federale prijs armoedebestrijding
FED
Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
Fonds
29
Innovatieprojecten in de sport VG
Week van de Mobiliteit BHG
28 Psychisch welbevinden van Vlaamse leerlingen Fonds
Horizon 2020 : TIC - overheidsopdrachten voor pre-commerciële inkoop van innovatieve ICT-oplossingen EU
25
Promotie Burgerschap & Interculturaliteit CF
Globaal Veiligheids- en Preventieplan
< nieuwe projecten >
BHG
22 Pedagogische uitrusting voor onderwijs CF
 21
 Erasmus+ : Strategische partnerschappen (onderwijs en vorming)  EU
Scholen : verbetering sanitaire voorzieningen Fonds
20
Bikes in Brussels
Fonds
19 ISF Politie - Radicalisering EU
Erasmus+: Europese toekomstgerichte samenwerkingsprojecten EU
18 Globaal Veiligheids- en Preventieplan
< verderzetting projecten >
BHG
17 Gelijke Kansen
< Rechten van de vrouwen >
CF
15
Samenwerking Cultuur - Onderwijs
CF
Scholen : bijkomende plaatsen CF
08 JUMP ! CF
07 Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een migratieachtergrond
Fonds

01

Europa voor de burger :
'Netwerken tussen steden'

EU
Gelijke kansen en diversiteit
Toegankelijkheid evenementen
BHG

Februari

 28

  

 
Gemeentelijke sportinfrastructuur DIPS BHG
Mensen met een maatschappelijke achterstand (eenmalig)
Fonds
 Mensen met een maatschappelijke achterstand (verlengd)
Fonds 
 SVC "Weststation"
 BHG
SVC "Heyvaert-Poincarré"
BHG
SVC "Citroën-Vergote"
BHG
Food Waste Award 
Fonds

27

Smart Education @ Schools
VG
Kind-vader relatie (kansarmoede)
Fonds
26
Erasmus+ : Sociale inclusie en gemeen-schappelijke waarden op het gebied van onderwijs en vorming
EU
20 Kinderen met minder kansen Fonds
  19
Horizon 2020
Bevordering van het welzijn en de gezondheid in de steden
EU
Horizon 2020
Historische stedelijke gebieden
EU
18
Europees Vrijwilligerskorps
Vrijwilligerswerk (Vrijwilligersteams)
EU
Pimp je speelplaats VG
17 Bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen VG

14

Solidaire generaties (FR)
Fonds
Verkeersveiligheid in een Smart City BHG
     12 Erasmus+ : Mobiliteit voor lerenden en het personeel van BOO
 EU
Erasmus + : Mobiliteit van het personeel in het schoolonderwijs
 EU
Erasmus+ : Mobiliteit voor personeel
in het volwassenenonderwijs
  
 EU
Erasmus+ :
Dialoog van de EU met jongeren
 EU
Erasmus+ :
Strategische partnerschappen (jeugd) 
 EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
Business Partnership Facility - Enterprises for SDG Fonds
11 Gezonde voedingsgewoonten Fonds
08
(On)beveiligde fietsenstallingen BHG    
Gemeentelijke fietstroutes
Fietsmarkeringen
Stadsmeubilair voor fietsers
PAVE
Zitbanken
Fietsstraten
 Living Brussels
 Fietspromotie en zichtbaarheid fietsers
 Cargobike for Brussels
Mobiliteitsdorp
Begeleide fietsers- en voetgangersrijen


07


Bruss-it VGC
Europees Vrijwilligerskorps
Vrijwilligerswerk (Projecten)
EU
Europees Vrijwilligerskorps
Stages en banen
EU
Europees Vrijwilligerskorps
Solidariteitsprojecten
EU

05


Horizon 2020-Smart Cities and Communities EU
Projectoproepn Erasmus+ :
Verlenging tot 12 februari 2019
EU
Kinderen en opvoeding Fonds
04
Kinderopvang : ruimere openingsmomenten
VG

01


Vlaamse Gebarentaal VG
Europa voor de burger : stedenbanden EU
Europa voor de burger : Europees gedenken
EU
Gelijke kansen en diversiteit : verenigingsprojecten
BHG

Januari

   
  31
Overdracht van de herinnering CF
Verkeersveiligheid (gemeenten) BHG
Digitale geletterdheid op school BHG
Ontwikkelingssamenwerking en klimaatverandering : ZUID 2019 BHG
EFRO - Urban Innovative Actions EU
AMIF - Transnationale projecten (integratie) EU
Koning Paolaprijs voor het Onderwijs
 Fonds
30 Psychisch welbevinden van Vlaamse leerlingen Fonds

28

Projectrekening
Fonds
Culturele Mecenaatsrekening
Museum - Podiumkunsten
Fonds
24
Erasmus+ :
Capaciteitsopbouw jeugdzaken
EU
23
Kinderopvang, onderwijs, dementie Fonds
Sport voor Vrouwen
Cocof
20 Young Entrepreneurs of Tomorrow BHG
18 Doorgangswoningen FED
14 Onderwijs : vakoverstijgend leren Fonds
09
Maatschappelijke projecten
Fonds

2018 (pdf)

 

2017 (pdf)


2016 (pdf)

 

2015 (pdf)


2014 (pdf)

 

2013 (pdf)

 

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

11.12.2019
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links