Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Mobiliteitsdorp ("Mijn dorp in de stad") : projectoproep 2018
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp

De projectoproep werd op 4 mei 2018 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de Autoloze zondag van
16 september 2018, de projectoproep « Mijn dorp in de stad » om gemeenten te ondersteunen die acties rond sensibilisering en informatie van de burgers voor actieve en duurzame mobiliteit en de herontdekking van de openbare ruimtes organiseren.

De zone « Mijn dorp in de stad » moet minstens 2 soorten ruimtes omvatten :
- een ruimte voor informatie en sensibilisering rond « mobiliteit »
- een rustige ontmoetingsruimte

Om het « mobiliteitsluik » van het dorp te versterken, worden de gemeenten aangemoedigd om, tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 23 september 2018, de burgers te informeren over bepaalde lokale mobiliteitsprojecten die aangekondigd werden in het gemeentelijk mobiliteitsplan, nieuwe inrichtingen te testen, overleg met inwoners op gang te brengen om oplossingen te zoeken voor mobiliteitsproblemen in bepaalde wijken, …

Deze projectoproep wordt gezamenlijk beheerd door Brulocalis en Brussel Mobiliteit.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Deelnamevoorwaarden

Het project moet aan volgende voorwaarden voldoen :
- een duidelijke boodschap rond ‘mobiliteit’ en ‘openbare ruimte’ uitdragen
- plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente tijdens de autoloze zondag
- georganiseerd worden op een plaats die verband houdt met het gekozen mobiliteitsproject
- goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen
- de titel « (naam van de gemeente) – Dorp » dragen
- lokale actoren, al dan niet actief op het vlak van mobiliteit, mobiliseren (verenigingen, scholen, …)
- het dorp moet volledig autovrij zijn
- de gekozen ruimte moet gedeeltelijk bedekt zijn met een grasperk als symbolisch element
- duurzame ontwikkeling en positieve economie promoten
- …
Meer details in de Projectoproep, pag. 4-5 (infra).

Selectiecriteria

De jury zal bij de selectie van de ingediende projecten een bijzondere aandacht schenken aan volgende twee aspecten :
- het voorstel moet gebaseerd zijn op een echte lokaal mobiliteitsproject van de gemeente
- de gemeente betrekt de burgers en de plaatselijke verenigingen bij dit lokale mobiliteitsproject

Subsidiabele uitgaven

- diverse uitrustingen (borden, hesjes, …)
- dragers voor informatieverspreiding of sensibilisering (CD/DVD, folder, …)
- gehuurd materiaal in het kader van de activiteit (tenten, …)
- externe prestaties
- graszoden
- …
Meer details in de Projectoproep en de praktische gids (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

De subsidie bedraagt max. 12.000 euro per project (indien voortzetting : max. 15.000 euro).

Betaling

De subsidie wordt via een subsidiebesluit in 1 schijf uitbetaald, na ontvangst van het eindverslag en de nodige bewijsstukken.
Procedure
Het formulier voor kandidaatstelling (infra) moet uiterlijk op 4 mei of 2018 per mail of per post naar Brulocalis en Brussel Mobiliteit verstuurd worden.
Praktische inlichtingen
Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

Dienst Duurzame Stad
Mobiliteitscel
Aarlenstraat 53/4
1040 Brussel

Dh. Jean-Michel RENIERS  -  jean-michel.reniers@brulocalis.brussels

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Mobiliteit
Directie Beleid
Vooruitgangstraat, 80 bus 1
1035 Brussel

Mevr. Christine HEINE  -  Tel 02 204 19 23  -  chheine@gob.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2018 « Mijn dorp in de stad » t.a.v. de gemeenten van het BHG :
- Gebruiksaanwijzing (pdf)
- Praktische gids (pdf)
- Formulier voor kandidaatstelling (word)
Commentaar
Voor een algemeen overzicht van de subsidies, cofinancieringen en diensten inzake mobiliteit : cf. tabel ‘Mobiliteit in het BHG’ in de rubriek “Synoptische tabellen”.
Datum van de laatste update
07-05-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links