Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Individuele duurzame huisvesting : projectoproep ‘A place called home'
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 16 december 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds IKEA Fonds lanceert de projectoproep ‘A place called home’ om organisaties, die opvang en begeleiding voorzien, te steunen om de transitie van ‘collectieve’ of transit-huisvesting naar ‘individueel wonen’ sneller te kunnen realiseren voor eenoudergezinnen en jongvolwassenen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Private en publieke non-profit organisaties die als objectief hebben om kansarme jongvolwassenen en eenoudergezinnen te begeleiden.

Doelpubliek

Jongvolwassenen onder 25 jaar en eenoudergezinnen.

Selectiecriteria

- het project is een antwoord op de gevolgen van de Covid-19 crisis
- het project beoogt een concrete verbetering van de levensomstandigheden of levenskwaliteit van mensen
  die zich in een economisch en sociale zeer precaire situatie bevinden
- het project houdt rekening met de noden van het doelpubliek en betrekt zoveel mogelijk het doelpubliek bij
  de realisatie van het project
- de organisatie kan ervaring aantonen in het begeleiden van kansarme doelgroepen
- de organisatie doet beroep op partners om zijn project te realiseren en de impact op zijn doelpubliek te
  verduurzamen
- de financiële steun die gevraagd wordt staat in verhouding tot de totale begroting van het project en het
  aantal begeleide personen. Het mag niet worden gebruikt om al gedane onkosten mee te dekken. In geval
  de organisatie een overheids- of semioverheidsorganisatie is, mag het initiatief niet gefinancierd zijn door
  overheidsmiddelen, noch deel uitmaken van de reguliere werking van de organisatie.
- de financiële situatie van de organisatie moet gezond zijn
- het project is concreet en kan binnen de 6 maanden na de bekendmaking van de selectie uitgevoerd worden

Initiatieven

Het initiatief moet een snel antwoord geven op noden die opgekomen zijn ten gevolge van de Covid-19-crisis :
- begeleiden en empoweren van jonge mensen en eenoudergezinnen bij het zoeken van een individuele,
  fatsoenlijke, veilige, aangename woning
- versterken van partnerschappen met sociale en private huisvestingspartners
- hulp bieden aan de doelgroepen bij de installatie in een fatsoenlijke, veilige, aangename woning (bv. helpen
  met herstellingen, schilderen, isoleren, …)
- creëren van een fonds om de eerste maand huur voor te schieten of een huisvestingsgarantie om de toegang
  tot een woning te vergemakkelijken
- lanceren van innovatieve oplossingen
- …
Bedrag en betaling
Financiële steun : 5.000 tot 15.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 16 december 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds IKEA
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Hélène DECONINCK  -  Tel 0475 50 35 96  -  deconinck.h@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds IKEA – Projectoproep ‘A place called home’ (cf. folder en selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
17-12-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links