Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Lokale sportactie
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
De Franse Gemeenschap verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de verwezenlijking van sportmodules of-programma's om de promotie en ontwikkeling van sport aan te moedigen.
Commentaar
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Datum van de laatste update
20-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links