Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
Het Fonds Dominique De Graeve lanceert jaarlijks een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomgeving, nastreven.

De oproep wordt alternerend in de Vlaamse Gemeenschap en in de Franse Gemeenschap gelanceerd.

In 2020 richt de oproep zich tot initiatieven in de Franse Gemeenschap.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Commentaar

Datum van de laatste update
16-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links