Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Hervestiging van vluchtelingen (programma 2019-2020)
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De federale regering verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies voor de opvang van asielzoekers in het kader van het programma « Hervestiging van vluchtelingen ».

De subsidie wordt beheerd door Fedasil, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.
Toekenningsvoorwaarden
De OCMW’s in het BHG komen in aanmerking op voorwaarde dat ze :
- zich engageren in het hervestigingsprogramma voor de periode van 01/01/2019 tot 31/12/2020
- een overeenkomst afsluiten met Fedasil om de modaliteiten te bepalen
Bedrag en betaling
Indien het OCMW zich engageert als partner in het hervestigingsprogramma, wordt de financiële tussenkomst voor het OCMW vastgesteld op een forfaitair bedrag van 2.500 euro per in België hervestigd persoon.

Een bijkomend forfait van 500 euro per hervestigd persoon wordt toegekend indien de hervestigd persoon zich, na een periode van 12 maanden, vestigt in de stad of de gemeente van het OCMW.
Procedure
Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers en de begunstigde bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord.
Praktische inlichtingen
FEDASIL - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Directie Operationele Diensten
Cel Hervestiging
Kartuizersstraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Mélanie HOSTAUX  -  Tel 02 548 80 51  -  resettlement@fedasil.be
Wettelijke en reglementaire bronnen
11.06.2019 KB tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" (B.S., 03.07.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 275446

12.01.2007 Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (B.S., 07.05.2007). [art.54 - 61]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 218931
Datum van de laatste update
25-07-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links