Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Centra voor globale sociale actie: werkingssubsidies
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Franse gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de kredieten, werkingssubsidies aan erkende centra voor globale sociale actie.

Een centrum voor globale sociale actie is een ambulante dienst die een globale sociale actie organiseert.

Een globale sociale actie is een actie die ontwikkeld wordt met de bedoeling de relatie tussen de begunstigde met de maatschappij, en omgekeerd, te restaureren of te verbeteren volgens de modaliteiten die, enerzijds, uitwerking hebben op het geheel van de factoren, ongeacht dewelke, die verantwoordelijk zijn voor de sociale kwetsbaarheid van de begunstigde - zelfs wanneer die een beroep kan doen op instellingen die gespecialiseerd zijn in bepaalde types steun of opdrachten - en, anderzijds, een beroep doen op de capaciteiten van de begunstigden zelf.

De opdracht van het centrum voor globale sociale actie bestaat erin de globale sociale actie te ontwikkelen waarbij de begunstigden, met name, een eerste opvang verzekerd wordt evenals een analyse van hun problematische situatie(s), een oriëntering, een begeleiding en een opvolging.

De sociale actie gebeurt via 3 interventiemodi :
- de collectieve actie
- de gemeenschappelijke sociale actie
- de individuele steun

Met werkingssubsidies wordt bedoeld : alle uitgaven die niet afgeschreven kunnen worden (salarissen, vormingen, consumptiegoederen, ...).

Een centrum voor globale sociale actie kan subsidies krijgen voor personeels-, opleidings- en werkingskosten.
Praktische inlichtingen

Contact :

Franse Gemeenschapscommissie
Dienst Sociale Zaken - Centra voor globale sociale actie
Paleizenstraat, 42
1030 Brussel

Arlette Vandaele  -  Tel 02 800 83 20  -  avandaele@cocof.irisnet.be

Commentaar

Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.

Datum van de laatste update
26-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links