Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Diensten voor geestelijke gezondheidszorg: werkingssubsidies
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Franse gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de kredieten, werkingssubsidies aan erkende diensten voor geestelijke gezondheid.

Een dienst voor geestelijke gezondheid (DGG) is een ambulante dienst die, door een multidisciplinaire benadering en in samenwerking met andere instellingen en personen die bij de gezondheid betrokken zijn, bijdraagt tot de diagnose en de psychiatrische, psychologische, psychotherapeutische en psychosociale behandeling van de begunstigde in zijn vertrouwde leefomgeving en tot de preventie inzake geestelijke gezondheid. Het is een ambulante dienst die zijn opdrachten voornamelijk vervult ten dienste van de bevolking en van de partners van het interventiegebied.

Met werkingssubsidies wordt bedoeld : alle uitgaven die niet afgeschreven kunnen worden (salarissen, vormingen, consumptiegoederen, ...).

Een DGG kan subsidies krijgen voor personeels-, opleidings- en werkingskosten.
Praktische inlichtingen
Contact :

Franse Gemeenschapscommissie
Dienst Gezondheid - Diensten voor geestelijke gezondheid
Paleisstraat, 42
1030 Brussel

Vivette TSBOGNI - TEl. 02 800 84 02   -  vtsbogni@cocof.irisnet.be

Commentaar

Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.

Datum van de laatste update
26-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links