Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Opvangtehuizen: werkingssubsidies
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De Franse gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, werkingssubsidies aan opvangtehuizen.

Een opvangtehuis heeft als doel de opvang, het onderbrengen en de gepaste psychosociale bijstand van de begunstigden om hun zelfredzaamheid, hun globale welzijn en hun herinschakeling in de maatschappij te promoten, met speciale aandacht, enerzijds, voor de sociale begeleiding met het oog op het handhaven, de opening of het opnieuw openen van sociale rechten, en voor, anderzijds, de zoektocht naar een stabiele situatie, vooral via de toegang tot duurzame huisvesting. Het heeft eveneens als doel om na residentiële opvang de begunstigden op te volgen die na hun verblijf in het opvangtehuis begeleiding nodig hebben.

De begeleiding na residentiële opvang die door de opvangtehuizen uitgevoerd wordt, kan in samenwerking met de ambulante diensten zoals de globale centra voor maatschappelijk welzijn, de schuldbemiddelingsdiensten of de diensten voor geestelijke gezondheid en de diensten die actief zijn op het gebied van drugsverslaving uitgevoerd worden.

Met begunstigden wordt bedoeld : de volwassenen, de meerderjarig verklaarde minderjarigen, de minderjarige moeders, de zwangere minderjarigen, die relationeel, sociaal of materieel kwetsbaar zijn en onmogelijk autonoom kunnen leven, alsook de kinderen die zij ten laste hebben.

Commentaar

Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.


Datum van de laatste update
15-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links