Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
COVID-19 : effecten op de gezondheid van kwetsbare jongeren
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van een eventuele nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


UCB Community Health Fund lanceert een projectoproep om organisaties te ondersteunen die impactgerichte projecten en initiatieven uitdenken, op poten zetten en evalueren om de gezondheid te verbeteren van jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen, met inbegrip van raciale en etnische minderheden, vluchtelingen en asielzoekers, personen met een handicap en bepaalde gezondheidsproblemen, en personen met een sociaaleconomische achterstand.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Lokale, nationale of internationale organisaties die aan de projectoproep deelnemen in het kader van lokale initiatieven.

Ondersteunende projecten

Projecten en initiatieven die focussen op één of meer interventiegebieden : onderwijs, levensomstandigheden, gezonde voeding en een actieve levensstijl, deelname aan de arbeidsmarkt, deelname aan sociale, culturele en spirituele activiteiten, ..

Selectiecriteria

- het project pakt de middellange- en langetermijnnoden aan van kwetsbare jongeren (15-24 jaar) en tilt hun
  gezondheid in de nasleep van de COVID-19-pandemie naar een hoger niveau
- internationale organisaties kunnen enkel een kandidatuur indienen via hun lokale afdelingen die werken aan
  de oplevering van lokale projecten
- voorkeur voor projecten in de nabijheid van een UCB-vestiging (cf. www.ucb.com)
- praktische aspecten van het project, d.w.z. projecten die gericht zijn op het uitdenken, op poten zetten en
  evalueren van interventies op het terrein voor de jongeren (en de personen die hen ondersteunen, zoals
  ouders en zorgverleners)
- aannemelijke impact op het opkrikken van de gezondheidssituatie van kwetsbare jongeren
- mogelijkheid tot reproductie, d.w.z. het bereiken van meer jongeren
Bedrag en betaling
Financiële steun : 30.000 tot 50.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
UCB Community Health Fund
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Elke BRIERS  -  Tél 02 549 03 78  -  Briers.e@mandate.KBS-FRB.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
UCB Community Health Fund – Oproep ondersteunende projecten (cf. Selectiecriteria en FAQ op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
01-10-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links