Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Prachtig - Veerkrachtig : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 9 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Koningin Mathildefonds lanceert de projectoproep « PRACHTIG - VEERKRACHTIG » om projecten te ondersteunen die de veerkracht van kinderen en jongeren versterken, in de eerste plaats van de meest kwetsbare onder hen, opdat ze opnieuw zelfvertrouwen krijgen en geloven in hun vaardigheden om, ondanks de omstandigheden, hun leven weer op te pakken en om wat ze in zich hebben waar te maken.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle Belgische niet-commerciële organisaties, die zich in België richten tot kinderen en jongeren, met een bijzonder accent op meisjes en jongens in een kwetsbare situatie (ongeacht de aard van de kwetsbaarheid).

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de veerkracht (“Door Jongeren – Voor Jongeren”)
- impact en duurzaamheid (concreet en zichtbaar eindresultaat
- doelgroep (kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar die hard getroffen zijn door de crisis)
- lokale verankering
- partnerschappen (originele)
- voorbeeldfunctie (bron van inspiratie)
- communicatie (nadruk op de impact)

Meer details in de Folder en de Selectiecriteria (infra).
Bedrag en betaling
Financiële steun : 3.000 tot 7.000 euro per geselecteerd project.

Koningin Mathildeprijs 2021 : 10.000 euro voor één van de geselecteerde projecten.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 9 september 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Koningin Mathildefonds
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Griet DE CEUSTER  -  Tel 0476 28 66 45  -  grietdc@yahoo.com

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep PRACHTIG – VEERKRACHTIG (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
10-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links