Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Brussel op vakantie : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp

De projectoproep werd op 19 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep ”Brussel op vakantie” om organisaties uit te nodigen mee de publieke ruimte in te vullen met projecten die mensen samenbrengen en die rechtstreeks verband houden met verschillende gewestelijke prioriteiten (o.a. Good Move).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Organisaties zonder winstoogmerk.

Projecten

Doelstelling
Voorbeelden
Meer ruimte voor de verblijfsfunctie en ontmoeting

Leefstraat, picknick in straat, cinema in open lucht, verplaatsbare keuken, openlucht tentoonstelling, tijdelijk stadsmeubilair, invullen van een parkeerplaats, …

Meer ruimte voor onze kinderen om veilig te kunnen spelen

Vakantiestraat, fabricage speeltuigen, tijdelijk speelmatten, zandstrand, speelplein, zoektochten, animatie, sportactiviteiten wedstrijden, speelgoed-markt gebruik makend van de openbare ruimte, …

Meer groen in de stad
Parklets, aanplantingen, geveltuintjes, …
Meer aandacht voor de actieve vervoersmodi
Fietslessen, fietsrepaircafé, …

Deelnemingsvoorwaarden

- participatief
- brede en diverse doelgroep
- de projecten kunnen op gemeente- en gewestwegen plaatsvinden
- het project moet in het BHG plaatsvinden

Richtlijnen voor het ontwerp van de projecten

- samenhang
- inclusie
- partnerschap
- burgerlijke participatie
- leefmilieu
- communicatie
- timing
- veiligheid en kleinschaligheid

Subsidiabele uitgaven

De kosten die gedaan zijn tijdens de subsidieperiode en gemaakt zijn door de begunstigde van de subsidie.
Bedrag en betaling
De subsidie bedraagt max. 15.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 19 juni 2020 bij Brussel Mobiliteit ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site van Brussel Mobiliteit, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Directie strategie
Vooruitgangstraat, 80/1
1030 Brussel

Mevr. Sofie WALSCHAP  -  swalschap@gob.brussels

Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de site van Brussel Mobiliteit.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2020 ter attentie van de Brusselse vzw’s : “Brussel op vakantie” (cf. document op de site van Brussel Mobiliteit, supra).
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links