Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
ISF Politie - Radicalisering
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid
Voorwerp

De projectoproep werd op 19 maart 2019 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « ISF Politie » (2014-2020), een oproep voor projecten die gericht zijn op de preventie en de bestrijding van gewelddadige radicalisering (cf. programmafiche).

Deze oproep tot het indienen van voorstellen financiert projecten die aan minstens één van de volgende prioriteiten beantwoorden :
- betrokkenheid van de gemeenschap en multi-institutionele samenwerking voor de preventie en de bestrijding
  van gewelddadige radicalisering (met een focus op een of meerdere confessionele groepen en/of op families
  van geradicaliseerde personen)
- ondersteuning van lokale actoren, VZW’s inbegrepen, door de verbetering van hun kennis en vaardigheden
  om radicalisering te voorkomen en te bestrijden (kinderen en jongeren in het bijzonder)

Meer informatie in de tekst van de oproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Algemene voorwaarden

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden

Komen in aanmerking voor deze projectoproep :
- rechtspersonen
- openbare entiteiten zoals gemeenten, VZW’s, privaatrechtelijke organisaties (maar enkel als partner van
  een openbare orgaan)

Komen niet in aanmerking : feitelijke verenigingen, internationale organisaties en EU-agentschappen.

De aanvragen moeten betrekking hebben op :
- min. 3 entiteiten gevestigd in 3 verschillende landen van het programma
- een Europese cofinanciering voor een bedrag tussen 250.000 en 1 miljoen euro
- activiteiten die nog niet gestart zijn voor het indienen van de aanvraag

De aanvrager mag verschillende voorstellen indienen en meerdere subsidies krijgen in het kader van deze projectoproep.

Meer informatie in de tekst van de oproep (infra).
Bedrag en betaling
Het indicatief budget van deze projectoproep bedraagt 5 miljoen euro.

Voor het subsidiebedrag : cf. toekenningsvoorwaarden (supra).

Voor het medefinancieringspercentage en de voorfinanciering : cf. programmafiche (supra).
Procedure
De aanvragen moeten uiterlijk op 19 maart 2019 om 17 uur ingediend worden.

Cf. programmafiche (supra) en de rubriek « Wettelijke en reglementaire bronnen » (infra).
Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

De projectoproep is beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal.

Betreffende het programma

Cf. programmafiche (supra).
Datum van de laatste update
20-03-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links