Stedenbouwkundige misdrijven: succes van de VSGB

Het Brussels Parlement keurde het voorstel van ordonnantie goed dat ingediend werd op initiatief van de VSGB. De gemeente die een overtreding vaststelt, ontvangt voortaan 85 % van de opbrengst van de administratieve boetes (ivm stedenbouw).

De VSGB heeft een voorstel van ordonnantie opgesteld betreffende de bestemming van de opbrengst van administratieve boetes inzake stedenbouwkundige misdrijven en legde het aan de regering voor in een brief van 27 november 2014.

De wetswijziging beoogde de adequate financiering van de overheidsdiensten die bevoegd zijn met de opsporing, vaststelling en vervolging van stedenbouwkundige misdrijven.

Het voorstel werd ingediend door de heer Loewenstein, Brussels parlementslid en lid van het Bureau van de VSGB. Het werd goedgekeurd in het Brussels Parlement op 3 juli 2015.

Dat is een succes te noemen voor de VSGB en voor de Brusselse gemeenten.

De ordonnantie kent 85 % van de opbrengst van de administratieve boetes (ivm stedenbouw) toe aan de gemeenten die de overtredingen vaststellen, en 15 % aan de gewestelijke dienst bevoegd voor de procedure in verband met administratieve boetes.

Info

Brussels Parlement [03.07.2015]:« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
10-07-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links