Salduz: de minister van Binnenlandse Zaken deelt onze analyseDe minister van Binnenlandse Zaken schaart zich achter de bedenkingen die we hadden geuit in een brief aan haar naar aanleiding van aankomende wetgeving over de toepassing van de salduz principes.

De minister stelt vast dat er in dit dossier inderdaad nog veel te regelen valt. Zo blijven er tal van vragen onbeantwoord, die door het wetsontwerp niet worden geregeld. Er blijft de problematiek omtrent de veiligheidsfouille van de advocaat, het toezicht tijdens het vertrouwelijk overleg, een partij die zich niet aan de regels houdt, de relatie tussen de advocaat en de tolk, de noodzakelijkheid om een tolk te contacteren…

De minister erkent dat de toepassing van de principes een weerslag zullen hebben op de diensten van de lokale politie. De agenten zullen vertrouwd moeten worden gemaakt met de nieuwe werkwijze. Hiervoor moeten de opleidingen zelfs nog worden ontwikkeld. Ook logistiek zal er een inspanning moeten worden geleverd, de infrastructuur van de commissariaten zal moeten worden aangepast. Er zullen overleg en verhoorlokalen moeten worden gevonden en eventueel zelfs bijkomende opsluitingscapaciteit.

De minister is er zich terdege van bewust dat die vereisten ook een weerslag op de kosten zullen hebben. Ze schaart zich achter onze bekommernissen en belooft onze Vereniging om de problematiek van dichtbij op te volgen. Ze meldde ons voorts dat ze haar bezorgdheden naar aanleiding van onze brief over maakt aan de minister van Justitie.

Meer info


>> Bijstand van een advocaat bij verhoor

>> Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan.
« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
26-07-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links