RVT-normen: Afdeling OCMW doet voorstellen tot verbeteringVolgens de beleidsverklaring van het Verenigd College zal het College er in het algemeen op toezien dat alle nieuwe normen vanuit financieel oogpunt worden geëvalueerd en besproken met de inrichtende machten van de rusthuizen, teneinde extra kosten te vermijden.

Voorts wijzigt een besluit van 9 maart 2014, waarvan de eindversie en de toepassingsdatum niet besproken werd met de sector, het KB van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, en creëert het problemen.

Een debat over de RVT-normen op het niveau van de afdeling van de instellingen en diensten voor bejaarden, werd aangekondigd.

Actie van de VSGB

De Afdeling OCMW schreef op 12 juni 2015 een brief met een reeks voorstellen ter verbetering van de RVT-normen.

De voorstellen hebben betrekking op:

  • de coördinerend geneesheer
  • het verzorgingsdossier
  • de afwezigheid van behandelde geneesheer
  • de medewerking met het platform voor ziekenhuishygiëne
  • de multidisciplinaire medisch-sociale evaluatie
  • de personeelsnormen

Info

Download onze brief van 12 juni 2015 aan Brussels minister van Werk Didier Gosuin

« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
07-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links