Rusthuizen en BTW

Op 2 juni 2015 schreef de Afdeling OCMW naar de ministers Gosuin, Frémault, Vanhengel en Smet om te melden dat de OCMW's ongerust zijn over de aankondiging in de pers van de mogelijke heffing van BTW op een deel van of de hele rusthuisfactuur.

Als die informatie bevestigd wordt, zou dat uiteraard problemen teweegbrengen inzake toegankelijkheid van rusthuizen en dat zou een impact hebben op de financiën van de OCMW’s.

Daarom hebben wij de verschillende ministers gevraagd om in hun respectieve bevoegdheidsdomein initiatieven te nemen.

De maatregel zou betrekking hebben op serviceflats en niet op rustoorden. Volgens de informatie van het kabinet van Brussels minister Pascal Smet heeft de FOD Financiën gepleit voor het behoud van de vrijstelling voor serviceflats, net zoals voor rustoorden.

Als het Hof de Belgische these volgt, ook voorgestaan door de Europese Commissie, zal de situatie onveranderd blijven. Anders zullen de door serviceflats geleverde prestaties onderworpen worden aan de BTW, zonder dat dit de rusthuizen treft.

Antwoord van minister Gosuin

Brussels minister Didier Gosuin heeft ons op 8 juni geantwoord dat de Europese rechtspraak vier voorwaarden vooropstelt opdat activiteiten van algemeen nut vrijgesteld zouden blijven van BTW:

  • geen stelselmatig winstbejag
  • het vrijwillige karakter van de organismen
  • prijzencontrole
  • geen concurrentieverstoring

Hij vindt dat als de rusthuissector zich naar deze voorwaarden schikt, de BTW-vrijstelling mogelijk blijft.

Aangezien de beslissing van het Europees Hof gevolgen heeft voor de rusthuissector, zal hij het dossier op de agenda van het overlegcomité zetten.

Info

« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
07-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links