Parkeren? Met respect voor gehandicapte personen!

RESPECT is een campagne om mensen meer respect bij te brengen voor de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Download het campagnemateriaal : de affiche, leaflet & leaflet-public

Brussel telt 940.000 parkeerplaatsen, waarvan 265.000 op de openbare weg. Nauwelijks 4000 daarvan zijn voorbehouden voor mensen met een handicap.

Erg weinig dus, en bovendien moeten personen met een handicap nog al te vaak vaststellen dat een parkeerplaats die normaal voorbehouden is voor hen, bezet wordt door een ander voertuig.

Om onoplettende chauffeurs bewust te maken van het probleem lanceren het Brussels Hoofstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten RESPECT, een campagne om mensen meer respect bij te brengen voor de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap zijn een uiting van burgerzin en solidariteit met personen met een beperkte mobiliteit. Als u één van die plaatsen bezet, al is het maar voor vijf minuutjes, dan maakt u het mensen met een handicap nog moeilijker. Stel u voor dat bijna alle parkeerplaatsen voorbehouden zouden zijn voor mensen met een handicap, hoe zou u zich dan voelen?

Toon dus RESPECT en hou de voorbehouden parkeerplaatsen, hun plaatsen, vrij... De plaatsen zijn aangeduid met een blauwe rechthoek en het pictogram van een rolstoel.

Meer info


« Terug
Publicatiedatum
05-02-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links