Overleg over stedelijke herwaardering

De regering heeft het ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, dat op 13 juni 2016 ingediend werd en dat het stadsvernieuwingsbeleid reorganiseert, voorgelegd aan het Brussels Parlement.

Het ontwerp bundelt in één tekst de duurzame wijkcontracten en aanvullende instrumenten, namelijk de gewestelijke voorzieningen voor de aankoop van verlaten gebouwen en voor de renovatie of heropbouw van gebouwen van de gemeenten en OCMW's, evenals wat overblijft van het Grootstedenbeleid (GSB) dat vroeger onder het beheer van de federale overheid stond.

Het ontwerp heeft ook als doel een nieuw type programma's voor stedelijke herwaardering in te voeren: de stadsvernieuwingscontracten (SVC). Wat die contracten zo bijzonder maakt, is dat zij zich uitstrekken over het grondgebied van meerdere gemeenten. Het ontwerp bepaalt dat de SVC's opgesteld zullen worden met de steun van het Brussels Planningsbureau en uitgevoerd worden door de afsluiting van overeenkomsten met de begunstigde gemeenten.

Op 29 juni 2016 vroeg onze Vereniging de minister-president in een brief om de stadsvernieuwingscontracten uit te voeren in overleg met de betrokken gemeenten. Alleen dan kunnen zij volgens ons een succes worden.

Verder wees het Bureau van Brulocalis er nogmaals op hoe belangrijk het is om systematisch te overleggen met de gemeenten voor maatregelen die extra uitgaven en minder inkomsten meebrengen of die reglementaire of organisatorische gevolgen hebben voor de lokale besturen. Dit principe komt tegemoet aan het Europees Handvest van de Lokale Autonomie en de beginselen van goed bestuur die de relaties tussen de verschillende machtsniveaus regelen en is trouwens ook opgenomen in ons laatste gewestelijk memorandum.

Zie

« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
12-09-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links