Opleiding: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie in de Brusselse context

Deze opleidingsmodule heeft tot doel het thema van de energierenovatie in zijn geheel te behandelen, voor het specifieke voorbeeld van een typisch Brussels huis.


Doelstelling van de opleidingscyclus


Deze opleidingsmodule heeft tot doel het thema van de energierenovatie in zijn geheel te behandelen, voor het specifieke voorbeeld van een typisch Brussels huis. Op basis van de verschillende gebruikelijke acties behandelen de sprekers de verschillende specifieke aandachtspunten voor dit type project. Deze betreffen de volgende thema’s: isolatie, beheer van luchtdichtheid, bouwknopen en waterdampdiffusie, ventilatie, verwarming, productie van sanitair warm water en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.


Verworven vaardigheden


Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:
  • de principes van een performant energieontwerp concreet toe te passen;
  • een pleidooi te houden voor performantere oplossingen dan opgelegd door de geldende wet- en regelgeving inzake renovatie om de Brusselse eisen voor nieuwbouw te benaderen;
  • de gevolgen van een interventie voor de bouwfysica te bepalen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te reiken;
  • een voorselectie te maken voor de te installeren systemen.


Pedagogische aanpak


Op de eerste ochtend komt het energie-efficiënte ontwerp in zijn geheel aan bod, waarbij de uitdagingen, normen en bijhorende concepten worden gedefinieerd. De doelstelling bestaat hierbij uit het bepalen van een projectrichtlijn. In de namiddag van dag 1 en op dag 2 komen de gebouwschil en de ventilatie aan bod, evenals de regelgevings- en erfgoedaspecten. Dag 3 zal vervolgens aan de systemen gewijd zijn.

Deze thema’s worden behandeld door deskundigen ter zake met terreinervaring (studiebureaus en aannemers). De driedaagse opleiding wordt afgerond met praktijkworkshops in kleine groepen.

Aandachtspunten


  • De opleiding heeft doelbewust een zeer gerichte focus: de energieaspecten van de renovatie van een typisch Brussels gebouw en de gevolgen hiervan voor de bouwfysica.
  • Voorwaarden voor deelname: een energie-efficiënt ontwerp kunnen uitwerken met software van het PHPP- of EPB-type (statische balans).

Doelgroep


Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, aannemers, verantwoordelijken, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …) met een technisch profiel.

ProgrammaAgenda en prijs

  • Duur: 3 dagen
  • Datums: dinsdag 12, 19 en 26 maart 2019
  • Prijs: € 150 (incl. btw)

Plaats


Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik


Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen


Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel
E-mail: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

« Terug

Auteur

Safiya Boudghene
Event date
van 12-03-2019
tot 26-03-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links