Opleiding: Bouwwerven in circulaire economie

Deze opleiding heeft als doel sleutels aan te reiken om dit nieuwe economische model te integreren in het hart van het bouwproces.


Doelstelling van de opleidingscyclus


Deze opleiding heeft als doel sleutels aan te reiken om dit nieuwe economische model te integreren in het hart van het bouwproces, vanaf de ontwerpfase via de werffase tot de eigenlijke concretisering.

Verworven vaardigheden


Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
De concepten te begrijpen van diverse innovatieve modellen zoals functionele economie, deeleconomie, industriële symbiose, ecoconceptie, … Dit zijn allemaal vectoren in de omschakeling naar de circulaire economie;
In hun projecten de principes van de circulaire economie te integreren in plaats van het lineaire model "ontginnen-produceren-consumeren-wegwerpen";
Zoveel mogelijk te opteren voor rationeel en intelligent gebruik van resources, om het even of ze van materiële dan wel menselijke aard zijn, en dit via een milieubewust geïntegreerd beheer.

Pedagogische aanpak


De inleiding licht de bases van de circulaire economie toe door een antwoord te geven op volgende vragen: Wat houdt de circulaire economie precies in? Waarom deze transitie naar een ander economisch model? Welke ambities formuleert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dit vlak? Welke voorbeelden bestaan er reeds die de haalbaarheid van een dergelijke economie aantonen?

De rest van de eerste dag wordt gewijd aan de voorstelling van de concepten modulariteit, flexibiliteit, hergebruik en afvalbeheer die de ‘circulaire economie’-benadering aanmoedigen en dit zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase.

Tijdens de tweede opleidingsdag gaat de aandacht naar de ervaringen van baanbrekers (projectoproep Be-Circular 2016 tot 2018) die reeds voor de ‘circulaire economie’-benadering hebben gekozen (behoud van bestaande gebouwen, demonteerbaarheid, omkeerbaarheid, aanpasbaarheid, hergebruik, afvalbeheer).

Aandachtspunten


De opleiding behandelt de drie fundamentele aspecten van de circulaire benadering van bouwwerven: de maatschappelijke uitdagingen, het beheer van de materiële resources en het beheer van de menselijke resources.

Doelgroep


Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: de aannemers, architecten en ingenieurs, de technische studiebureaus, de professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndici, …), de verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen voor de bouw en de renovatie van gebouwen.

Programma


Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs


  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dinsdag 5 en 12 februari 2019
  • Prijs: 100 euro (incl. btw)

Plaats


Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik


Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90% van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen


Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

e-mail: opleidingendubo@leefmilieu.brussels
« Terug

Auteur

Safiya Boudghene
Event date
van 05-02-2019
tot 12-02-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links