Ons team

Directie

Corinne FRANÇOIS Directrice van de Vereniging

Secretaris van de beheerorganen
Strategische ontwikkeling en coördinatie van de organisatie
Secretaris van Bureau en Raad van Bestuur
Institutionele betrekkingen
Financiële leiding
Internationale en Europese betrekkingen
Relaties met de Conferentie van Burgemeesters

Studiedienst

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Verantwoordelijke Studiedienst
Gemeentefinanciën & fiscaliteit
Burgerlijke stand & bevolking
Administratieve vereenvoudiging
Openbaarheid van bestuur & transparantie

Olivier EVRARD
Adviseur Ruimtelijke ordening
Stedenbouw
Leefmilieu
Gemeentepatrimonium
Stadsvernieuwing
Huisvesting
Wegen
Energie
Beliris

Sacha LEFEVRE

Adviseur Gemeentebelastingen
Overheidsopdrachten
Openbare orde & politie
Handel
Aansprakelijkheid van de gemeente

Hadrien DASNOY
Adviseur
Werking van de gemeenteorganen
Mandatarissen en gemeentepersoneel
Toezicht
Verkiezingen
Indirect beheer (vzw, intercommunale, regie)

Etienne van den HOVE
Adviseur
Gegevensbank Subsidies
Synoptische tabellen
Agenda projectoproepen
Agenda infosessies
Zesde staatshervorming
Toolbox Subsidies
Dienst Duurzame Stad

Jean-Michel RENIERS
Verantwoordelijke
Dienst Duurzame Stad
Mobiliteit
Internationale samenwerking

Barbara DECUPERE
Adviseur
Mobiliteit
Europese Week van de Lokale Democratie
Burgerschap & democratie
Gelijke kansen

Davide LANZILLOTTI Adviseur Informatie & bijstand bij Europese projecten

Philippe MERTENS
Adviseur
Duurzame ontwikkeling

Muriel FRISQUE
Adviseur
Project VilCo-CoSta

Frank WILLEMANS
Adviseur
Internationale samenwerking

Virginie RANDAXHE
Adviseur


Mobiliteit
Internationale samenwerking

Erik CAELEN
Adviseur
Mobiliteit
Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

Sophie Van Den BERGHE
Adviseur
Mobiliteit


Safiya BOUDGHENE
Assistente Mobiliteit
Internationale samenwerking
Duurzame ontwikkeling
Lokale democratie
Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

Federatie van Brusselse OCMW's

Nemo
Verantwoordelijke
van de Federatie
Organen van het OCMW,
Werking van het OCMW,
Sociale bijstand, Terugvordering bij de
federale overheid en particulieren

Jean-Luc BIENFET
Adviseur Socio-professionele inschakeling
Methodologie van het sociaal werk

Christian LEJOUR
Adviseur Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Jean-Marc ROMBEAUX Adviseur Derde leeftijd

Nathalie STERCKX
Adviseur Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI)
Vreemdelingen
Territoriale bevoegdheid

Cécile DARON Adviseur  Gezondeidsbeleid van de Brusselse OCMW's

Latifa HAZIM
Secretaresse van de Federatie OCMW

Dienst Informatie-Communicatie

Vincent DEWEZ
Verantwoordelijke communicatie Coördinatie en implementering van de communicatie- en informatiestrategie

Philippe DELVAUX
Verantwoordelijke informatie Tijdschrift "Nieuwsbrief"
Newsletter

Céline LECOCQ
Documentaliste Documentatie,
Bijstand bij publicaties,
Website,
Elektronisch documentenbeheer
Informatica

Juliette LENDERS
Verantwoordelijke documentatie
Documentatie
Bijstand bij de publicaties

Michèle ORBAN
Documentaliste Documentatie

Liesbeth VANKELECOM
Vertaalster
Vertalingen

Algemene diensten

Steve ROOBAERT
Verantwoordelijke
Algemene diensten
Financieel beheer
Informatica

Michaël MUNOZ
Secretariaatsmedewerker Onthaal
Vergaderingen

Joao Pedro ANDRE
Secretariaatsmedewerker Gegevensbank
Onthaal
Vergaderingen

Ibrahim DAAOUAG
Secretaris van de beheerorganen
Beheerorganen en
politieke aangelegenheden

David MENA
Informaticus


 Informatica

Nemo
Boekhouder
Boekhouding

Marc DE MEYER
 Expert HR
Personeelsbeleid

Carine LORIS
Secretaresse
Administratief Personeelsbeheer

Laatste bijwerking

21.09.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links