Nieuws van de Raadgevende Commissie voor het WegverkeerDe Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer (RCWV) vergaderde op 21 april en 19 mei. Op de vergadering van april werd naast de gebruikelijke bespreking van de aanvullende reglementen een advies opgesteld over de markering “box junction” voor bepaalde grote kruispunten in het Gewest.

Dit initiatief van minister Pascal Smet bestaat in het aanbrengen van een geel strepenpatroon om de automobilisten te sensibiliseren voor de regels van de Wegcode, meer bepaald artikel 14.2 dat stipuleert dat automobilisten pas het kruispunt mogen opgaan als ze zeker zijn dat ze het vlot kunnen oversteken.

Zie pascalsmet.be > Mobiliteit > Don't block the box

In mei belichtte de Commissie

  • de toepassing van borden B22/B23 (die fietsers toelaten door een rood licht te rijden om rechts af te slaan of rechtdoor te rijden)
  • de zichtbaarheid van borden op palen met driekleurige verkeerslichten in aanwezigheid van geparkeerde voertuigen
  • de inrichting van (brom)fietsparkeerplaatsen langs de weg
  • de tenlasteneming van de signalisatie betreffende parkeren in geval van maatregelen over verschillende gemeenten, gezien de overlapping van twee ordonnanties (die betreffende de aanvullende reglementen die betreffende het gewestelijk parkeerbeleidsplan). Op dat punt werd er een “gentlemen’s agreement” bereikt tussen gemeenten en Gewest: “Elke gemeente neemt een reglement voor alle wegen op haar grondgebied, in overleg met de andere betrokken gemeenten en het Gewest. Elke gemeente plaatst de gepaste signalisatie op haar wegen en het Gewest op de zijne.”

Na een vraag van een lid startte de secretaris van de Commissie in mei een enquête om de praktijken van de gemeenten en het Gewest in kaart te brengen op het vlak van signalisatie en markering van kiss&ride-zones (zoenzones) in schoolomgeving of andere openbare instellingen. Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift waren de resultaten nog niet besproken op de Commissie van juni.

« Terug

Auteur

Yves ENGLEBIN
Publicatiedatum
23-06-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links