Nieuws van de MobiliteitscelHerziening van de Wegcode

Op vraag van het kabinet van de nieuwe minister van Mobiliteit François Bellot verrichte onze Vereniging, om onze suggesties voor wijzigingen in het kader van de herziening van de Wegcode te kennen, midden mei een enquête bij de gemeentelijke mobiliteitsdiensten en werd vervolgens een lijst met 28 voorstellen aan het kabinet overhandigd.

 

 

Réseau Rues

 

Tot slot nam de Vereniging op 27 mei deel aan de bezoeken in Brussel naar aanleiding van de 11e ontmoeting van het netwerk RUES.

Dit Franstalige netwerk (België, Frankrijk, Luxemburg, Québec en Zwitserland) van deskundigen in stadsmobiliteit – waarvan onze Vereniging deel uitmaakt – vergadert elk jaar om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen (inrichtingen, regelgeving, beleid, communicatie-sensibilisering, ...) en enkele goede voorbeelden te belichten.

Na een presentatie en een bezoek aan de nieuwe autovrije zone en een schets van de visie van de stad Brussel op mobiliteit en de openbare ruimte door de mobiliteitsdienst, konden de deelnemers specifieke inrichtingen bekijken, zoals de afsluiting van de Spaarstraat (Alhambrawijk) met gemeenschappelijke moestuintjes in bakken en het erf op het gemeenteplein van Sint-Jans-Molenbeek, de eerste dergelijke gedeelde ruimte in het Brussels Gewest.

Zie ook

 

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

 

Op 11 mei organiseerde de Vereniging de eerste beperkte werkgroep voor de testcampagne i.v.m. respect voor parkeerplaatsen voor gehandicapten. Dit gebeuren sluit aan bij de WG Verkeersveiligheid van 14 april.

Negen gemeenten zijn vrijwilliger: Etterbeek, Elsene, stad Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Joost-ten-Node, Vorst, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Jette en hun politiezones. Brussel Mobiliteit, het kabinet van minister Bianca Debaets, de VSGB en de vereniging voor bijstand aan personen met beperkte mobiliteit 'Passe le message à ton voisin' nemen ook aan de operatie deel.

De beperkte werkgroep stelt een actieplan op om - wellicht tegen april 2017 - een sensibiliseringsmaand te organiseren, waarna ook een maand met controles en sancties zal volgen. De groep zal overleggen met het Parket en zal specifieke communicatiedragers uitwerken (video, reclamecampagne, folder, …).« Terug
Publicatiedatum
23-06-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links