Nieuwe ordonnantie voor investeringen in gemeentelijke infrastructuur

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur. Deze ordonnantie vereenvoudigt de procedure, verbetert de communicatie tussen de overheidsdiensten en verhoogt de budgetten voor prioritaire projecten: betere toegankelijkheid voor personen met een handicap, installatie van infrastructuren in minder goed uitgeruste zones en conformiteit van gebouwen met de energie- en milieunormen.

Investeringen die in aanmerking komen:

- de bouw, de uitbreiding, de renovatie, de restauratie en de aankoop van de zakelijke rechten van sportinfrastructuren

- de bouw, uitbreiding, renovatie, restauratie en aankoop van de zakelijke rechten van gebouwen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de infrastructuren vermeld in 1°

- de bouw, uitbreiding, renovatie en restauratie van de onmiddellijke omgeving van de sportinfrastructuren bedoeld in 1°

- de aankoop van de eerste sportuitrusting die noodzakelijk is voor het functioneren van de onroerende voorziening bedoeld in 1°, met inbegrip van de aankoop van veiligheidsuitrustingen voor de gebruikers

- het realiseren van technische installaties verbonden aan de veiligheid, de informatieverschaffing en de toegankelijkheid voor de gebruikers, in het bijzonder de personen met een beperkte mobiliteit

- de studie- en ontsluitingskosten of de kosten van daadwerkelijk uitgevoerde technische tests die een noodzakelijke voorwaarde waren voor de voornoemde investeringen

Actiemiddelen

De ordonnantie voorziet in 2 soorten subsidies:

- jaarlijkse subsidies voor buurtsportinfrastructuur (zie fiche)

- driejarige subsidies voor sportinfrastructuur (zie fiche)

De regering zal binnenkort de projectoproepen publiceren.

Info

Meer info in de volgende rubrieken van onze webpagina Subsidies :

- Databank Subsidies: zie subsidies verleend door het Brussels Gewest en andere subsidiërende overheden

- Agenda Projectoproepen: zodra de projectoproepen gelanceerd zijn

- Zesde staatshervorming: "Gemeentelijke sportinfrastructuur"

Wettelijke basis

Ordonnantie van 31 mei 20188 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur (BS 11 juli 2018 – inforum 322682)
« Terug

Auteur

Etienne VAN DEN HOVE
Publicatiedatum
30-07-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links