Actualiteit voor financiën

Doorstorting van parkeerinkomsten - bijkomende tijd voor de gemeenten

De 15 % inkomsten uit parkeren die de gemeenten aan het Gewest moeten doorstorten, zijn niet verschuldigd voor het jaar 2 ... [17.10.2013] AVCB

Brussels Parkeeragentschap: vraag om uitstel van betaling aan het Gewest

De Vereniging schreef naar de Brusselse minister van Vervoer om bijkomende tijd te vragen voor de betaling door de gemeenten ... [13.08.2013] AVCB

Regionalisering PWA: brief aan de minister

De Vereniging is ongerust over de gevolgen voor gemeentelijke projecten ivm mobiliteit [08.07.2013] AVCB

Alimentatievorderingen

Hoorzitting met onze Afdeling OCMW in de Senaat [08.07.2013] CPAS

Subsidieplatform

Intergemeentelijke werkgroep [28.06.2013] AVCB

Pensioenen van statutair personeel

Gemeenschappelijke brief van de drie Verenigingen aan de minister van Pensioenen, om de aandacht te vestigen op de stijgende ... [28.06.2013] AVCB

Gemeentelijke internationale samenwerking, slachtoffer van typisch Belgisch gekrakeel?

Met dit persbericht vragen de Verenigingen van steden en gemeenten voor de gemeentelijke internationale samenwerking dat ... [07.05.2013] AVCB

Fonds voor socioculturele en sportieve participatie: subsidies behouden

[08.03.2013] CPAS

Cultuurcentra: advies over het voorontwerp van decreet

De VSGB heeft een advies gegeven over het voorontwerp van decreet betreffende de culturele centra. [08.03.2013] AVCB

Sociaal Handvest: voor modaliteiten via uitvoeringsbesluiten

De VSGB heeft naar de minister-president geschreven in verband met het Sociaal Handvest, om te vragen dat de financiŽle gevolgen ... [08.03.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links