Actualiteit voor financiën

Eerste balans EIB-Belfius-programma "Smart Cities & Sustainable Development"

De dynamiek van Smart Cities is duidelijk aanwezig, ook in kleine gemeenten. Acht projecten genieten al financiering van ... [31.03.2015] -

Wijziging van de organieke wet: het advies van de OCMW's

De Afdeling OCMW van de VSGB, de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de Brusselse OCMW's en de Vereniging van ... [06.03.2015] CPAS

Intercommunales: rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting? Een uitdaging voor intercommunales en gemeenten

De slides van de infosessie zijn beschikbaar. [04.03.2015] AVCB

VSGB vraagt berekening op lange termijn en meer duidelijkheid over responsabiliseringsbijdrage

De Verenigingen van gemeenten pleegden overleg met de RSZPPO over de pensioenproblematiek. Zij vragen meer duidelijkheid ... [13.02.2015] AVCB

VSGB vraagt aandacht voor de financiering en kerntaken voor politie in Brussel

Nu de democratische beginselen van onze samenleving aan het wankelen gebracht worden, roept de VSGB op tot omzichtigheid ... [08.01.2015] AVCB

Rapport over de lokale en regionale democratie in België

De 27e zitting van het CLRAE drong aan op de raadpleging van de lokale besturen en schonk aandacht aan de plaats van de jongeren ... [22.10.2014] -

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Goed nieuws: roerende voorheffing op gsm-masten wordt afgeschaft

Roerende voorheffing op de inkomsten uit de verhuur van plaatsen voor de installatie van gsm-masten: eindelijk goed nieuws ... [18.07.2014] -

Het Grondwettelijk Hof doet alle gunstige pensioenstelsels bij de politie teniet

Sypol en de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie Antwerpen stapten naar het Grondwettelijk Hof om te eisen ... [18.07.2014] AVCB

Onmogelijk om het gewicht van de lokale pensioenen te blijven dragen

De Verenigingen schijven naar de informateur en de minister van Pensioenen. [16.07.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links