Actualiteit voor financiën

Financiering politiepensioenen: VSGB vraagt besparingen te besteden aan het Pensioenfonds

De VSGB schreef samen met de VVSG en de UVCW twee brieven terzake naar de minister van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen ... [03.12.2015] AVCB

Gemeenten verliezen in 2015 een kwart van hun ontvangsten aan personenbelastingen

De VSGB vraagt een structurele oplossing: ze kaartte dit nogmaals aan in haar brief van 1 december aan de minister van FinanciŽn. ... [03.12.2015] AVCB

Vraag om vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor FinanciŽn

De VSGB, de VVSG en de UVCW hebben deze vertegenwoordiging gevraagd aan de federale minister van FinanciŽn. [22.09.2015] AVCB

De VSGB sluit zich aan bij het verzet tegen federale vennootschapsbelasting

De VSGB is mee in beroep gegaan tegen de wet waardoor de intercommunales onderworpen worden aan vennootschapsbelasting. Het ... [31.08.2015] AVCB

Beheer van vastgoed van lokale besturen - VSGB vraagt herziening omzendbrieven

In een brief van 23 juni 2015 vestigt de Vereniging de aandacht van de Brusselse regering op het feit dat de instructies ... [21.08.2015] AVCB

Geneesmiddelen in rusthuizen: verplichte tarifering per eenheid

De tarifering van bepaalde geneesmiddelen per eenheid in rusthuizen wordt verplicht vanaf 1 september 2015. De Afdeling OCMW ... [17.08.2015] CPAS

Rusthuizen en BTW

Op 2 juni 2015 schreef de Afdeling OCMW naar de ministers Gosuin, Frťmault, Vanhengel en Smet om te melden dat de OCMW's ... [07.08.2015] CPAS

De Vereniging overlegt met de minister van FinanciŽn

Op 13 mei pleegde de VSGB samen met haar zusterverenigingen VVSG en UVCW overleg met federaal minister van FinanciŽn Johan ... [26.05.2015] AVCB

TTIP Ė hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB

De VSGB blijft waakzaam ten aanzien van de nieuwe cijfers ivm personenbelasting die het federaal niveau naar voren schuift

Uit de recentste begrotingscontrole op federaal niveau komen andere bedragen inzake personenbelasting naar voren dan wat ... [05.05.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links