Actualiteit voor financiën

Brulocafiches

In september verschijnt het eerste dossier: dat is volledig gewijd aan de gemeentebelastingen en –retributies. [01.09.2016] AVCB

BTW: nieuwe bepalingen in 2016

Een omzendbrief geeft toelichting bij de toepassing van de BTW op de operatoren van de overheidssector. De VSGB organiseerde ... [26.05.2016] AVCB

Brussels verkeersveiligheidsfonds van start

De regering heeft het Brussels verkeersveiligheidsfonds goedgekeurd. De VSGB is verheugd over de vooruitgang in dit dossier, ... [13.05.2016] -

Ontheffing van onroerende voorheffing – organisatie van informatie aan gemeenten

De VSGB schreef op 12 mei naar minister-president Rudi Vervoort om te vragen de gemeenten te beschouwen als overheid die ... [13.05.2016] AVCB

Voorschotten voor doorstorting APB: brief naar minister van Financiën

De VSGB, VVSG en UVCW vragen de minister van Financiën naar de vordering van de invoering van het voorschottensysteem. [12.05.2016] AVCB

Overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken over de taken en financiering van de politie

Op 19 april had de VSGB samen met haar zusterverenigingen UVCW en VVSG een gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken Jan ... [20.04.2016] AVCB

VSGB klaagt nieuwe kilometerheffing aan

Met de nieuwe kilometerheffing zullen de gemeenten voor het gebruik van hun eigen wegennet moeten betalen! [06.04.2016] AVCB

Gemeenten eisen terecht inlichtingen ivm kadastraal inkomen

De pers meldde de laatste dagen dat sommige Brusselse gemeenten stappen hadden ondernomen om gegevens te verzamelen ivm het ... [05.02.2016] AVCB

Wijziging in de tarifering ivm diensten voor preventie op het werk - Verenigingen vragen budgetneutraliteit

VSGB, VVSG en UVCW schreven een brief naar minister van Werk Kris Peeters. [28.01.2016] AVCB

Vademecum Intergemeentelijke samenwerking – Werkgroep Subsidies

Vademecum [20.01.2016] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links