Actualiteit voor financiën

Voorschotten voor doorstorting APB: brief naar minister van FinanciŽn

De VSGB, VVSG en UVCW vragen de minister van FinanciŽn naar de vordering van de invoering van het voorschottensysteem. [12.05.2016] AVCB

Overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken over de taken en financiering van de politie

Op 19 april had de VSGB samen met haar zusterverenigingen UVCW en VVSG een gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken Jan ... [20.04.2016] AVCB

VSGB klaagt nieuwe kilometerheffing aan

Met de nieuwe kilometerheffing zullen de gemeenten voor het gebruik van hun eigen wegennet moeten betalen! [06.04.2016] AVCB

Gemeenten eisen terecht inlichtingen ivm kadastraal inkomen

De pers meldde de laatste dagen dat sommige Brusselse gemeenten stappen hadden ondernomen om gegevens te verzamelen ivm het ... [05.02.2016] AVCB

Wijziging in de tarifering ivm diensten voor preventie op het werk - Verenigingen vragen budgetneutraliteit

VSGB, VVSG en UVCW schreven een brief naar minister van Werk Kris Peeters. [28.01.2016] AVCB

Vademecum Intergemeentelijke samenwerking Ė Werkgroep Subsidies

Vademecum [20.01.2016] AVCB

Federale taxshift: loodzware gevolgen voor Brusselse gemeentefinanciŽn

De gemeenten ontvingen een raming van de impact van de federale taxshift op hun financiŽn voor 2016 tot 2021. In totaal verliezen ... [11.01.2016] AVCB

Oproep tot volledige benutting van Europese fondsen voor opvang van (kandidaat-)vluchtelingen

Op 22 september zonden de voorzitters van de VSGB, VVSG en UVCW en de voorzitters van de 3 Federaties van OCMW's een brief ... [08.01.2016] AVCB

Verenigingen gekant tegen niet-verlaging van werkgeversbijdragen voor contractuelen van lokale besturen

VSGB, VVSG en UVCW schreven samen een brief naar minister van FinanciŽn Van Overtveldt. [23.12.2015] AVCB

Overzichtstabel van subsidies ter bevordering van burgerschap

De Vereniging heeft in 2 tabellen een synthese gemaakt van alle relevante maatregelen voor de lokale besturen. [21.12.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links