Actualiteit voor financiën

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB

Belfius en EIB sluiten 2 belangrijke overeenkomsten om slimme en duurzame investeringen te stimuleren en de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering:

Belfius en de Europese Investeringsbank sloten op 5 december twee belangrijke overeenkomsten: één om bedrijven te stimuleren ... [15.12.2016] -

Naar structureel voorschottensysteem voor aanvullende personenbelasting

Succes voor Brulocalis: minister van Financiën kondigt aan dat het sinds vorig jaar beloofde voorschottensysteem voor de ... [27.10.2016] -

Begrotingscirculaire zet gemeenten aan tot genderbugeting

Het Gewest stelt de gemeenten voor om op vrijwillige basis een gendergevoelige begroting op te stellen. [06.10.2016] -

5 miljoen euro voor statutarisering van personeel van Brusselse lokale besturen

Het Gewest zal 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen ... [04.10.2016] -

Verkiezingen 2018: wie betaalt de investering en de organisatie van elektronisch stemmen?

In Brussel zal er voortaan elektronisch gestemd worden met papieren bewijs. De VSGB schreef naar de minister-president om ... [27.09.2016] AVCB

Brulocafiches

In september verschijnt het eerste dossier: dat is volledig gewijd aan de gemeentebelastingen en –retributies. [01.09.2016] AVCB

BTW: nieuwe bepalingen in 2016

Een omzendbrief geeft toelichting bij de toepassing van de BTW op de operatoren van de overheidssector. De VSGB organiseerde ... [26.05.2016] AVCB

Brussels verkeersveiligheidsfonds van start

De regering heeft het Brussels verkeersveiligheidsfonds goedgekeurd. De VSGB is verheugd over de vooruitgang in dit dossier, ... [13.05.2016] -

Ontheffing van onroerende voorheffing – organisatie van informatie aan gemeenten

De VSGB schreef op 12 mei naar minister-president Rudi Vervoort om te vragen de gemeenten te beschouwen als overheid die ... [13.05.2016] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links