Actualiteit voor financiën

Vier workshops Lokale Agenda 21 in het najaar van 2010

De versterking van de link tussen research en uitwerking van duurzaam beleid op lokaal niveau, een project rond duurzame ... [13.01.2011] AVCB

Uitbetaling Copernicuspremies aan politieambtenaren Ö vervolg

Uitleg van de Minister van Binnenlandse Zaken in de Senaat. De Minister heeft de vakbonden gevraagd om te wachten op de volgende ... [23.12.2010] -

Pensioenen: de VSGB schrijft naar de minister

[22.12.2010] AVCB

Gemeenschapswachten: de VSGB schrijft naar de minister van Binnenlandse Zaken

De VSGB kaart 4 problemen aan die opgelost zouden moeten worden. [22.12.2010] AVCB

Lokale Agenda 21 - overgangssteun vanaf 2011

Tijdens de Balans van de Lokale Agenda's 21 op 6 oktober 2010 kondigde minister Evelyne Huytebroeck in primeur het besluit ... [26.11.2010] -

Kadastraal percelenplan en kadastrale legger via Urbain

[05.08.2010] -

Manifest voor het Belgisch EU-voorzitterschap

De Verenigingen van Steden en Gemeenten van Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ hebben een manifest geschreven ter attentie van ... [19.07.2010] AVCB

OCMW's zijn gekant tegen de regionalisering van sociale fondsen en subsidies

Brief van de OCMW's aan de verschillende ministers en onderhandelaars van de volgende federale meerderheid. [14.07.2010] AVCB

Wil men het Grootstedenbeleid al afschaffen ?

De VSGB vraagt aan de regering erover te waken dat de betrokken gemeenten de nodige financiŽle middelen zouden krijgen voor ... [22.06.2010] AVCB

Vergoedingen voor zelfstandigen bij werken - verlengingsaanvraag

Preciseringen in verband met de gevallen waarin de gemeente een attest moet afleveren in het kader van een verzoek om verlenging ... [12.05.2010] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links