Actualiteit voor financiën

Hoge Raad van FinanciŽn: gemeenten vertonen geen tekorten

Naar aanleiding van het protest van de Verenigingen van Steden en Gemeenten heeft de Hoge Raad van FinanciŽn in de lente ... [24.07.2012] AVCB

Intergemeentelijke werkgroep "subsidies" rondt werkzaamheden af

[28.06.2012] AVCB

"Usurperende" bevoegdheden inzake internationale samenwerking: de VSGB verdedigt het programma bij de ministers

Met twee vergaderingen en twee brieven aan federale en Brusselse minister vraagt de Vereniging met aandrang een oplossing ... [28.06.2012] AVCB

Nieuwe dynamiek voor mobiliteitsconvenanten

[21.06.2012] AVCB

Verlaging terugbetaling plaatsen in LOI: OCMW's protesteren

De Federaties van OCMW's klagen deze verlaging aan bij de Staatssecretaris en betreuren dat er geen overleg gepleegd werd. ... [21.06.2012] CPAS

Onderhoud van de VSGB met het kabinet van de minister van Pensioenen

[04.05.2012] AVCB

Afschaffing van de vrijstelling van belasting op verzekeringen

De VSGB verzet zich tegen de afschaffing van de vrijstelling van belastingen op verzekeringsoperaties voor de lokale besturen. ... [16.04.2012] AVCB

Dossier BIRB: voedselhulp gered voor 2012-2013

Het Europees programma voor voedselhulp via de OCMW's werd aangevallen door bepaalde Europese landen, maar is gered voor ... [01.03.2012] CPAS

Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen - update

Bijgewerkte versie beschikbaar! [17.02.2012] AVCB

Politiezones - naar een herziening van de KUL-normen

Onlangs had een delegatie van de drie verenigingen een ontmoeting met de nieuwe federale minister van Binnenlandse Zaken ... [17.02.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links