Financiën

Beheer van de financiën in de Brusselse gemeenten.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels, studies of modelreglementen in verband met deze materie.
actualites

Sectoraal akkoord politie: de 3 verenigingen weigeren meerkosten te dragen

De federale regering heeft een sectoraal akkoord gesloten met de politievakbonden. Het zouden echter de politiezones zijn die de rekening gaan betalen. De verenigingen van gemeenten ijveren er al maandenlang voor dat het federaal niveau de gevolgen op zich zou nemen van de akkoorden waarover zij alleen onderhandelen. De federale regering had zich daartoe verbonden, maar heeft haar toezegging niet geconcretiseerd in de begrotingscirculaire. Daarom schreven de verenigingen van gemeenten in december 2018 nogmaals naar minister De Crem daaromtrent. [08.01.2019] AVCB

Nieuwe gemeentelijke bestuursperiode: vaststelling bezoldiging verkozenen

De nieuw opgerichte gemeenteraden moeten een algemene beslissing nemen over de bezoldiging van hun mandatarissen in de maand van hun installatie, overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 december 2017. [20.12.2018] -

Vijf minuten voor het Europese cohesiebeleid (video)

Brulocalis steunt een sterk cohesiebeleid en is bezorgd over het voorstel voor nieuw meerjarig financieel kader dat de aan dit beleid toegewezen begroting aanzienlijk doet krimpen.

Samen met de andere leden van de REGR vraagt Brulocalis om garanties dat de lokale en regionale overheden niet zouden worden gestraft door beslissingen van nationale regeringen van de EU-lidstaten.

Lokale en regionale overheden zijn immers de belangrijkste financiers en investeerders in de belangrijkste sectoren van het cohesiebeleid. Lokale en regionale besturen en hun netwerken moeten dan ook nauw worden betrokken bij de uitstippeling en de uitvoering van dit beleid. [03.09.2018] AVCB
Alle nieuwtjes i.v.m. deze materie
agenda Er is op dit moment geen evenement gepland. Alle evenementen

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links