Actualiteit voor burgerlijke stand & bevolking

Daklozen sensibiliseren voor het referentieadres: de OCMW's schrijven naar de bevoegde ministers

[14.11.2011] CPAS

Identiteit: Kid-ID & biometrie

Kid-ID: de VSGB vraagt om de kaart verplicht te maken voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Biometrie: de VSGB anticipeert ... [04.11.2011] AVCB

Overlijden van onvermogenden – het advies van de Vereniging werd gevolgd

De commissie binnenlandse zaken belast met de lokale besturen had het advies van de Vereniging gevraagd over het voorstel ... [16.06.2011] AVCB

Uitvaart van onvermogenden

De parlementaire commissie interne aangelegenheden bevoegd voor lokale besturen heeft de Vereniging geraadpleegd en haar ... [17.05.2011] AVCB

Stille kinderweiden: enquête

De VSGB heeft navraag gedaan welke Brusselse gemeenten reeds strooiweiden aangelegd hebben voor de as van levenloos geboren ... [19.11.2010] AVCB

Manifest voor het Belgisch EU-voorzitterschap

De Verenigingen van Steden en Gemeenten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben een manifest geschreven ter attentie van ... [19.07.2010] AVCB

Huwelijk: getuigen blijven verplicht

De VSGB vraagt de aanwezigheid van getuigen te behouden om schijnhuwelijken te verhinderen. [08.06.2010] AVCB

Toegang tot bevolkingsregister: gevaar voor misbruik

[08.06.2010] AVCB

Impact van de bevolkingsgroei op het aantal scholieren in Brussel

Uit een gewestelijke studie blijkt dat er binnen de 5 jaar 79 nieuwe scholen zouden moeten komen om het hoofd te bieden aan ... [23.03.2010] -

Biometrische paspoorten - vraag om alle gemeenten met een cabine uit te rusten

De Vereniging heeft naar de minister geschreven. [16.11.2009] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links