Actualiteit voor burgerlijke stand & bevolking

Aansluiting lokale besturen op Centraal Strafregister

[17.01.2018] -

Advies Brulocalis ivm voorlopige inschrijving in onbewoonbaar verklaarde woningen

Een complexe situatie vergt een genuanceerd antwoord. Dat is het advies dat Brulocalis voorlegde aan de Kamercommissie betreffende ... [15.11.2017] AVCB

Opvang van vluchtelingen: de oproep van Nicosia

Brussel, Parijs, Lesbos en meer dan 100 burgemeesters sporen de lidstaten aan om hun beloften te houden. Steun de oproep ... [14.07.2016] AVCB

Opvangcrisis: ’integratiefase’

[07.03.2016] CPAS

Strijd tegen radicalisme: wat kunnen gemeenten doen?

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 13 november gaan wij na over welke middelen de gemeenten beschikken in de ... [24.11.2015] -

Gedetineerden: twee initiatieven van de OCMW's

De Federaties van OCMW's hebben 2 dossiers aangekaart bij de ministers van Maatschappelijke Integratie en Binnenlandse Zaken: ... [07.08.2015] CPAS

Centraal strafregister - Verenigingen interpelleren minister van Justitie voor test

De gemeenten mogen de uitvoering van hun wettelijke taken niet in het gedrang zien komen door de invoering van het centraal ... [06.07.2015] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Europese netwerken ivm actief en gezond ouder worden

Op 29 april stelde het consortium AFE-INNOVNET zijn project voor rond de creatie van een nieuw Europees netwerk omtrent demografische ... [06.05.2014] -

Belgische identiteitskaart 10 jaar geldig

Minder lasten voor burger en gemeente! [02.04.2014] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links