Lokale sportactie

De Franse Gemeenschap heeft een nieuw decreet goedgekeurd ivm subsidies voor de organisatie van sportmodules en -programma's voor de promotie en de ontwikkeling van sport.

Doelstellingen

1.    Het vereenvoudigen van de processen om de subsidiëring van de organisatie van sportactiviteiten sneller, coherenter en begrijpelijker maken voor de gebruikers en zo de dienstverlening aan het publiek verbeteren;

2.    De actoren in de sportwereld (begunstigden) aanmoedigen om op middellange of lange termijn een sportbeleid te ontwikkelen dat gericht is op de ontwikkeling van de sport, veeleer dan in de vorm van een reeks occasionele, zelden gecoördineerde acties. Deze manier van werken laat een belangrijke plaats voor creativiteit, innovatie en aanpassing aan specifieke lokale situaties.

Subsidiëring

In de subsidie voor lokale sportacties zijn de verschillende subsidiemogelijkheden die voordien in het kader van de volgende subsidies werden toegekend, in één tekst samengebracht:

- Sportkampen / Sportstages voor personen met een handicap
- Programma’s voor sportontwikkeling
- Sport voor allen – Promotie
- Sportactiviteiten in de wijk
- Actie “Zomersporten”
- Actie “Zomerjeugd”
- en “Mijn club, mijn school”

De toepassing "SUBside" zal het bovendien mogelijk maken om de subsidieaanvragen te verlichten door het invullen van een online formulier.


Info

Cf. fiche « Lokale sportactie » in de gegevensbank Subsidies van Brulocalis

« Terug
Publicatiedatum
15-03-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links