Kinderopvang: informatiesessie op 5/09 bij Iriscare

Naar aanleiding van de inwerkingtreding op 01/06/2019 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie van 23/03/2017 moeten alle kinderopvangverblijven van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan over een vergunning beschikken. Deze vergunning kan ofwel verleend worden door Iriscare, ofwel door het Office de la Naissance et de l’Enfance, ofwel door het Agentschap Opgroeien regie. Wij nodigen u uit op deze Sessie van donderdag 05/09 die het zal hebben over deze problematiek.

Deze informatiesessie heeft als doel de implicaties van deze ordonnantie nader toe te lichten, en de goede samenwerking tussen de verschillende organisaties en de gemeentelijke diensten te verzekeren.

We zullen het hebben over de rol van de Burgemeesters in deze materie en over de te volgen procedures bij de erkenning of de sluiting van kinderopvangverblijven of enige andere activiteit van kinderopvang.

Deze sessie zal plaatsvinden op donderdag 5 september om 14u in de kantoren van Iriscare in de Belliardstraat 71/2, te 1040 Brussel. De informatiesessie wordt in het Frans en in het Nederlands gegeven. De sessie zelf duurt 30 minuten en aansluitend is er een vragenmoment voorzien van eveneens 30 minuten.

Registratie verplicht via: mevlut.akgungor@iriscare.brussels

« Terug
Publicatiedatum
20-08-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links