Inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: waar blijven de koninklijke besluiten?De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten treedt op 30 juni 2017 in werking (BS 14 juli 2016, blz. 44219 e.v.).

Het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 werd op 9 mei 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (blz. 55345 e.v.).

Het ontwerp van KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren werd voorgesteld aan de Ministerraad in eerste lezing op 28 april 2017. Dit moet aan de Raad van State voorgelegd worden ter advies en aan de Ministerraad terug voorgelegd worden in tweede lezing vooraleer te kunnen publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Het ontwerp van KB tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten werd goedgekeurd door de Ministerraad in tweede lezing op 28 april 2017. De publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit tekstontwerp is verbonden de publicatie van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren wegens verwijzingen naar deze tekst. Echter werd het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten tussentijds al online raadpleegbaar gesteld:​ http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/ontwerp-van-koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-de-algemene-uitvoeringsregels-voor-de. Het betreft een ontwerp, dat nog kleine wijzigingen kan ondergaan.

Publicaties in het Belgisch Staatsblad


Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017

Bron


http://plaatselijkebesturen.irisnet.be/themas/overheidsopdrachten/nieuws-1/10-mei-2017?set_language=nl
Met de toestemming van de GOB

« Terug

Auteur

Marie-Pascale Fantuzzi [SPRB]
Publicatiedatum
15-05-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links