Inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: antwoord op onze brief van 20 maart

Op 9 mei antwoordde de eerste minister op de brief van de 3 Verenigingen waarin gevraagd werd de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten uit te stellen: er werd beslist de datum van 30 juni 2017 te behouden.

De eerste minister wijst op het feit dat de deadline voor de omzetting van richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU vastgelegd werd op 18 april 2016, wat betekent dat er gezien de vertraging die al opgelopen werd, dus dringend werk gemaakt diende te worden van de omzetting.

Gezien de kans op een geding voor het Europees Hof van Justitie moet de omzetting afgerond worden.

Vanaf 30 juni 2017 zullen de nieuwe standaardformulieren overigens ambtshalve van toepassing zijn. Om coherent te werk te kunnen gaan, moeten de teksten dus in werking treden.

Wat de teksten betreft, werden de eerste twee wetten op de overheidsopdrachten op 14 juli bekendgemaakt en de derde en laatste wet op 17 maart 2017. Het KB betreffende de gunning in de klassieke sectoren werd bekendgemaakt op 18 april. Het KB betreffende de uitvoeringsregels wordt binnenkort gepubliceerd. De laatste twee KB's zullen zo spoedig mogelijk bekendgemaakt worden.
« Terug

Auteur

Matthias DE COCK
Publicatiedatum
16-05-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links