Installatie van de organen – uittreksel uit de "Gids van de lokale mandataris"

Handleiding voor nieuwe verkozenen: 100 bladzijden om de gemeente te doorgronden

Momenteel zijn de gemeenten bezig met de installatie van hun organen: gemeenteraad, schepencollege, OCMW-raad, ...

Voor degenen die in oktober voor het eerst verkozen werden en voor wie dit hun eerste ambtstermijn wordt, is de gemeente een instelling waarvan zij de kern nog zullen ontdekken.

Om hen daarbij te helpen, heeft Brulocalis de "Gids van de lokale mandataris" geschreven.

Op niet minder dan 100 bladzijden maakt u kennis met het reilen en zeilen van uw lokale instelling. De Gids werd opgevat om de gemeente voor te stellen vanuit de invalshoek van de verkozene: raadslid, schepen ... of burgemeester.

 

 

 

 

 

Installatie van de organen - uittreksel


Honderd pagina's om uw instelling beter te leren kennen en waaruit wij u hier een uittreksel brengen, nl. het hoofdstuk over de installatie van de organen.


Gids van de lokale mandataris: in december 2018


De "Gids van de lokale mandataris" wordt gratis uitgereikt aan alle Brusselse verkozenen die deelnemen aan de vormingen die Brulocalis in december organiseert.

Nog niet ingeschreven voor onze vormingsavonden?

 

Afspraak op:

De gids is ook beschikbaar, in elektronische versie: 

Over de installatie: kent u de regionale omzendbrieven die de materie regelen? 

  • 13.11.2018 Ministeriële omz. betr. de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone - inforum 325145
  • 09.10.2018 Omz. Gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden - Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters - inforum 324792
  • [een omzendbrief ivm de installatie van de OCMW-organen wordt nog verwacht]
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
28-11-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links