De VSGB, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De VSGB is een vzw die ten dienste staat van de Brusselse lokale overheden en door die overheden werd opgericht. Zij geeft advies, verspreidt informatie en verleent bijstand om de belangen van de Brusselse gemeenten en OCMW's te behartigen.

actualites

[Covid-19] De organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Op 19 mei 2020 heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen over de organisatie van begrafenissen in het kader van de Covid-19-crisis. Het besluit is op 18 mei 2020 in werking getreden. [29.05.2020] AVCB

[Covid-19] Opschorting van de termijnen (update)

[28.05.2020] AVCB

Modaliteiten voor de registratie van de verklaringen van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

De Cel “Organen, Embryo’s en Bioethiek” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft naar de diensten Burgerlijke Stand/Bevolking een rondzendbrief gestuurd over de nieuwe modaliteiten voor de registratie van de verklaringen van donatie van menselijk lichaamsmateriaal ... [27.05.2020] AVCB

[Covid-19] Omzendbrief van het College van procureurs-generaal (Update)

[UPDATE 25.05.2020] Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk beleid aangenomen over de opsporing en vervolging van inbreuken op het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart ... [26.05.2020] AVCB

[Covid-19] Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Het Overlegcomité is vandaag, vrijdag 22 mei, bijeengekomen met de leden van de expertengroep over de exitstrategie (GEES) om de roadmap die de GEES heeft voorgesteld voor de kinder- en jeugdactiviteiten deze zomer te bespreken. De roadmap is opgesteld na verschillende bijeenkomsten van de betrokken ... [26.05.2020] -
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links