Gent en Rijsel doen uitwisselingen met Brusselse gemeenten over Europese projecten

Verslag van de infosessie van 11 oktober 2017

Op 11 oktober kwamen de gemeentesecretarissen en projectmanagers van de Brusselse gemeenten samen in de lokalen van Brulocalis voor een infosessie en een gedachtewisseling over Europese projecten. David Neuprez, gemeentesecretaris van Schaarbeek, Michel Vayssié, DGS van de stad Rijsel en Krist Poffyn, subsidioloog bij de stad Gent, deelden er hun ervaringen op dat vlak mee.

Brulocalis-directrice Corinne François opende de sessie door de opdracht "Europese projecten" te presenteren als "een missie die tot doel heeft de gemeenten bewust te maken van de Europese projecten en ze te informeren en op te leiden". Davide Lanzillotti, de nieuwe Europese adviseur van de vereniging, illustreerde de belangrijkste financieringsmogelijkheden voor gemeenten en het belang van deelname aan Europese projecten.

David Neuprez sprak over "potentieel onderbenut door de Brusselse gemeenten", ondanks de nabijheid van Europese instellingen en verenigingen. De bestaande programma's zijn weliswaar complex en het systeem voor de indiening van kandidaturen is zeer bureaucratisch, maar het opzetten van een Europees project verrijkt het personeel op menselijk en professioneel vlak werkelijk en levert een reële toegevoegde waarde voor de gemeenschap. Het project "EU2020 going local" is bijvoorbeeld nuttig gebleken bij het opstellen van het klimaatplan in Schaarbeek.

Krist Poffyn presenteerde de "Europese successen" van de stad Gent en alles wat het gemeentebestuur heeft weten op te zetten om de kansen die Europa biedt, optimaal te benutten. "Gent verkreeg enkele miljoenen euro's dankzij het ELAN-project rond duurzame mobiliteit." Om een goede opvolging van Europese projecten te verzekeren, heeft het Gentse stadsbestuur zijn ambtenaren toegerust en de interne organisatie aangepast. "In het organigram van ons stadsbestuur is de nabijheid van de afdeling die voor de projecten verantwoordelijk is, tot de gemeentesecretaris een succesfactor."

Michel Vayssié legt uit dat er een soortgelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de stad Rijsel, die onlangs een aanzienlijke Europese financiering ontving voor het project TAST'IN FIVES. "Om een winnaar te zijn, moet je op veel punten vooruit zijn, een strategie hebben, weten wanneer bijvoorbeeld de meest relevante oproepen voor de gemeente bekendgemaakt worden om het werk te plannen." Hij voegde eraan toe dat het geweldig is om een vereniging als Brulocalis te hebben die een opdracht "Europese projecten" op zich heeft genomen met het oog op de bundeling van gemeentelijke ervaringen en de ontwikkeling van competentie op dit gebied.

Toen gevraagd werd naar praktische tips voor kleinere gemeenten dan degene die de sprekers vertegenwoordigden, waren de antwoorden bijzonder interessant. "Het is geen kwestie van grootte, maar veeleer van ambitie," aldus Michel Vayssié, die suggereerde dat men in het begin niet te ambitieus moet zijn, maar dat men moet leren van wat er elders gebeurt. Volgens Krist Poffyn moet je ergens beginnen en is het niet erg om fouten te maken: het belangrijkste is om in Europese netwerken zoals EUROCITIES te geraken. David Neuprez besloot met te zeggen dat "het slechts een kwestie is van organisatie en nadenken en overleggen binnen de administratie".

Alle deelnemers waren het erover eens dat politieke steun essentieel is om dergelijke projecten tot een goed einde te kunnen brengen.

« Terug

Auteur

Davide LANZILLOTTI
Publicatiedatum
13-10-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links