Geneesmiddelen in rusthuizen: verplichte tarifering per eenheid

De tarifering van bepaalde geneesmiddelen per eenheid in rusthuizen wordt verplicht vanaf 1 september 2015. De Afdeling OCMW heeft er een infosessie aan gewijd. De documentatie staat online.

Sinds 1 april 2015 kunnen bepaalde geneesmiddelen in rusthuizen per eenheid getarifeerd worden. Dat wordt zelfs verplicht vanaf 1 september 2015.

Actie van de VSGB

 

Om de OCMW's correct te informeren, organiseerde de Afdeling OCMW van de VSGB op 16 juni een informatievergadering voor de Brusselse OCMW’s.

Twee deskundigen namen er het woord voor terreinwerkers zoals rusthuisbeheerders en –directeurs.
  • Bertrand Dirié, apotheker bij het Riziv, schetste de modaliteiten voor aflevering en tarifering van farmaceutische specialiteiten die terugbetaalbaar zijn binnen rusthuizen.
  • Het standpunt en de ervaring van een groep apothekers over de tarifering per eenheid werd vervolgens besproken door door Philippe Nollet, directeur bij Multipharma.

Enkele conclusies

 

Zonder exhaustief te willen zijn, vestigen wij de aandacht op de volgende elementen:

  • Het systeem levert besparingen op en zet aan tot overleg tussen geneesheren, apothekers en verzorgend personeel.
  • Momenteel hebben de apothekers en het rusthuispersoneel veel administratief werk, dat enigszins ingeperkt wordt dankzij het medicatieschema.
  • De vermelding van de dosering op het voorschrift - een wettelijke verplichting - wordt cruciaal.
  • Het voorschrift op stofnaam (DCI) met een maximumduur van 3 maanden is een hefboom.
  • Er is nog geen structurele oplossing in geval van wijziging van dosering.
  • Een voorschrift achteraf opstellen zal in onbruik raken, want er zijn 2 alternatieven, nl. de 'occasionele aflevering’ en de ‘afwijking op TPE’.
  • Er is momenteel geen bevredigend antwoord in geval van verlies van geneesmiddelen als een pil ‘uitgestoten’ wordt of op de grond valt.
  • De facto wordt het individueel beheer van geneesmiddelen door de resident of zijn familie moeilijk.

Info

 

« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
17-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links