Ukkel

Ukkel

Bevolking

79610 inwoners (NIS, 01.01.2012)

 

Oppervlakte

22,9 km²

 

Gemeentehuis

 

Adres :  Jean Vander Elst plaats 29, 1180 Brussel
Tel. : 
  02 348 65 11
Fax : 
  02 343 59 49
Email :


College van Burgemeester en Schepenen


Boris DIILIES, Burgemeester (MR)
politie | preventie | secretariaat | erediensten | verzekeringen | openbare manifestaties | gemeentelijke informatie | algemene zaken | Europese aangelegenheden | internationale solidariteit |financiën| handel |burgelijke stand|jeugd|economaat
Marc COOLS, Schepen (MR)
stedenbouw | milieu | huisvesting | stadsvernieuwing | gemeente-eigendommen | grondregie | personeel | kadaster
Eric C. SAX, Schepen (MR)
verfraaiing van de openbare ruimten | groene ruimten | bijschoolse en buitenschoolse activiteiten | senioren  
Joëlle MAISON, Schepen (FDF)
opvoeding-onderwijs | juridische aangelegenheden
Carine GOL-LESCOT, Schepen (MR)
cultuur | toerisme | sport | reinheid| toezicht
Catherine ROBA-RABIER, Schepen (cdH)
gezin | kinderopvang | gezondheid | gelijke kansen
Jonathan BIERMANN, Schepen (MR)
werken | mobiliteit | parkeerbeleid | nieuwe technologieën
Valentine DELWART, Schepen (MR)
sociale actie | werkgelegenheid | materiaalbeheer | toezicht op het OCMW


Gemeentesecretaris

Laurence VAINSEL

Gemeenteontvanger

Bernard DE VOS

Gemeenteraad

Voorzitter van de Gemeenteraad:


  Boris DILLIES (MR)

Amina BAKKALI (PS)
Marianne GUSTOT (MR)
Anne-Catherine DEBAUCHE (DéFI)
Bernard HAYETTE (PS)
Michel BRUYLANT (MR)
Daniel HUBLET (cdH)
Benjamin CADRANEL (PS)
Perrine LEDAN (Ecolo-Groen)
Cécile CHARLES-DUPLAT (MR)
Jacques MARTROYE de JOLY (MR)
Armand DE DECKER (MR)
Serge MINET (Ecolo-Groen)
Diane CULER (MR)
Didier REYNDERS (MR)
Emmanuel DE BOCK (DéFI)
Céline FREMAULT (cdH)
Maëlle DE BROUWER (Ecolo-Groen)
Jérôme TOUSSAINT (MR)
Nathalie de T'SERCLAES (MR)
Marion VAN OFFELEN (MR)
Kathleen DELVOYE (MR)
Jean-Luc VANRAES (MR)
Pierre DESMET (Ecolo-Groen)
Claudine VERSTRAETEN (PS)
Françoise DUPUIS (PS)
Odile MARGAUX (DéFI)
Béatrice FRAITEUR (DéFI)
Thibaud WYNGAARD (Ecolo-Groen)
Ann Mary FRANCKEN (Ecolo-Groen)
Yannick FRANCHIMONT (Ecolo-Groen)
Sophie FRANCOIS (MR)
Patrick ZYGAS (MR)
Stefan CORNELIS (Open Vld)
Armand DE DECKER (MR)

OCMW 

Voorzitter: Stefan CORNELIS (Open VLD)

Secretaris: Marc VANDENBERGHEN

Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
Tel : 02 370 75 11
Fax : 02 332 04 86
E-mail :


OCMW-raadsleden

Francis COCHEZ Michel COHEN
Dominique WERY
Béatrice CHARLIER
Yves MORAINE Brigitte ROEFS
Guy de HALLEUX Eric MERCENIER
Jacques MARTROYE DE JOLY Kathleen DELVOYE
Stéphane ROYER Emmanuel DE BOCK

Politie

Zone 5342 : Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem

Korpschef : Michel DERAEMAEKER

Afdeling van Ukkel :
Auguste Dansestraat 3
1180 Brussel
Tel : 02 348 66 11
Fax : 02 332 00 16

Politieraadsleden

Diane CULER (MR) Eric SAX (MR)
Didier REYNDERS (MR) Thibaud WYNGAARD (Ecolo-Groen)
Béatrice FRAITEUR (DéFI) Daniel HUBLET (cdH)
Ann Mary FRANCKEN (Ecolo-Groen) Jérôme TOUSSAINT (MR)
Claudine VERSTRAETEN (PS) Jean-Luc VANRAES (MR)
Jonathan BIERMAN (MR) Armand DE DECKER (MR)
Marianne GUSTOT (MR) Michel BRUYLANT (MR)

Laatste bijwerking

23.05.2018

Wapenschild

Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links