Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek

Bevolking

93893 inwoners (NIS, 01.01.2012)

 

Oppervlakte

5,89 km²

 

Gemeentehuis

 

Adres : Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel
Tel. : 
02 412 37 42
Fax : 
02 412 37 02
Email :

College van Burgemeester en Schepenen


Françoise SCHEPMANS, Burgemeester (MR-Open VLD)

coördinatie van de gemeentelijke politiek - algemeen secretariaat - archief | politie - veiligheid | wettelijke zaken | personeel | erediensten en vrijzinnigheid | participatie | gelijkheid van Kansen | Franse cultuur | "Métropole culture 2014" | Huis van Culturen en Sociale Samenhang (HCSS) | Gemeenschapscentrum Maritiem (GCM) | Karreveldkasteel (Moka) | Gemeentelijk Museum (MoMuse) | monumenten | Franstalige bibliotheken | feestelijkheden

Ahmed EL KHANNOUSS, Schepen (CDH - CD&V)

arbeid | economische ontwikkeling | sociale economie | sport | internationale betrekkingen (Verbroedering) | toezicht op de Lokale missie voor Tewerkstelling | Molenbeek Formation
Sarah TURINE, Schepen (Ecolo-Groen)
jeugd | sociale cohesie en interculturele dialoog | toezicht op de vzw B.S.U
Patricia VANDE MAELE, Schepen (MR-Open VLD)

Franstalig openbaar onderwijs | kinderopvang | opvang vrije tijd

Abdelkarim HAOUARI, Schepen (CDH - CD&V)
financiën | begroting | economaat | fiscale geschillen
Karim MAJOROS, Schepen (Ecolo-Groen)
huisvesting en gemeentelijke eigendommen | woongelegenheid, tijdelijke woningen (transit en sociaal hotel) | toezicht op het sociaal verhuurkantoor (SVK)

Jan GYPERS, Schepen (MR - OPEN VLD)

openbare werken | gesubsidieerde projecten (wijkcontracten, Grootstedenbeleid, ...) | gemeentelijke werkhuizen

Ann GILLES-GORIS, Schepen (CDH - CD&V)

sociale actie | burgerlijke stand - demografie | senioren | sociale kruidenierswinkel | toezicht OCMW | gezondheid | toerisme

Olivier MAHY, Schepen (MR - OPEN VLD)

openbare reinheid | mobiliteit | vervoer | metallurgie | stedenbouw | informatica | hygiëne

Annalisa GADALETA, Schepen (ECOLO - GROEN)

duurzame ontwikkeling | leefmilieu | milieuraadgeving | beplantingen | biodiversiteit | energie | dierenwelzijn | Nederlandstalige aangelegenheden | Nederlandstalige cultuur | Nederlandstalige bibliotheek | Nederlandstalig openbaar onderwijs

Gemeentesecretaris

Jacques DE WINNE

Gemeenteontvanger

Els MAUCLET


Gemeenteraad

Voorzitter van de Gemeenteraad:


Michel EYLENBOSCH (MR-Open VLD)

Abdellah ACHAOUI (LB)
Luc LEONARD (MR)
Lhoucine AIT JEDDIG (ISLAM)
Amet GJANAJ (LB)
Jamel AZAOUM (LB)
Jamal IKAZBAN (LB)
Dina BASTIN (MR)
Youssef LAKHLOUFI (cdH)
Dirk Theo BERCKMANS (N-VA)
Michel EYLENBOSCH (MR)
Laurie CAREME-PALANGA (MR)
Christian MAGERUS (LB)
Mohammadi CHAHID (LB)
Shazia MANZOOR (MR)
Dirk DE BLOCK (PTB-PVDA+)
Houria OUBERRI (LB)
Tania DEKENS (LB )
Leonidas PAPADIZ (MR)
Mohamed EL ABBOUDI (MR) Hassan OUASSARI (CD&V)
Badia EL BELGHITI (LB) Paulette PIQUARD (LB)
Khadija EL HAJJAJI (LB)
Olivia P'TITO (LB)
Danielle EVRAUD (MR)
 Hassan RAHALI (LB)
Nader REKIK (LB) Farida TAHAR (LB)
Khadija TAMDITI (Ecolo-Groen) Jef VAN DAMME (LB)
Georges VAN LEECKWYCK (MR) Roland VANDENHOVE (cdH-CD&V)
Carine LIEKENDAEL (MR) Michaël VOSSAERT (DéFI)
Hicham CHAKIR (MR)
Lazare MBULU (MR)

OCMW

Voorzitter :  Roland VANDENHOVE (CdH)

Secretaris wnd: Didier ROZEN

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel 
Tel : 02 412 53 11
Fax : 02 412 53 53
e-mail :

OCMW-raadsleden

Abdellah ACHAOUI Pascal GARDINAL
Gérardine BASTIN Jean-Yves KITANTOU

Arlette DE BACKER
Carine LIEKENDAEL
Lizo RAZVAN
Frédérique MAINJOT
Tania DEKENS Didier van MERRIS
Marc DUMONT Kenza YACOUBI

Politie

Zone 5340 : Sint-Jans-Molenbeek - Koekelberg - Jette - Ganshoren - Sint-Agatha-Berchem

Korpschef : Jacques GORTEMAN

Afdeling van Sint-Jans-Molenbeek :
Briefdragerstraat 2
1080 Brussel
Tel : 02 412 12 12
Fax : 02 412 62 98

Politieraadsleden

Mohamed EL ABBOUDI (MR) Christian MAGERUS (LB)
Jamel AZAOUM (LB) Khadija EL HAJJAJI (LB)
Nicole LINDERS-DUBOCCAGE (MR) Shazia MANZOOR (MR)
Youssef LAKHLOUFI (cdH-CD&V) Hassan OUASSARI (cdH-CD&V)
Sarah TURINE (Ecolo-Groen) Paulette PIQUARD (LB)
Leonidas PAPADIZ (MR)

Laatste bijwerking

03.06.2016

Wapenschild

Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links