Evere

Evere

Bevolking

37009 inwoners (NIS, 01.01.2012)

 

Oppervlakte

5 km²

 

Gemeentehuis

 

Adres : Servaas Hoedemaekersplein 10, 1140 Brussel
Tel. : 
02 247 62 62
Fax : 
02 241 07 51
Email : evere@evere.brussels


College van Burgemeester en Schepenen


Rudi VERVOORT, titelvoerend Burgemeester (LB)

Pierre MUYLLE, Burgemeester wnd (LB)
algemene zaken | geschillen | politie-veiligheid | hygiëne | maatregelen met betrekking tot krankzinnigen | openbare werken | feestelijkheden | gemeente-eigendommen | betrekkingen met het publiek | informatie | gemeenteontvangerij-boekhouding | financiën | toezicht op het OCMW | toerisme | opvoeding fr | informatica | kwalitatieve dienstverlening

Joseph CORTEN, Schepen (LB)

 preventie | stedenbouw | ruimtelijke ordening | leefmilieu

Jeanine JOANNES-WOUTERS, Schepen (FDF)

sociale actie | volksgezondheid | familie | derde leeftijd | sociale pensioenen | burgerzin en vaderlandslievende verenigingen | jeugd

Eliane LEPOIVRE-DAELS, Schepen (LB)

 teraardebestellingen | begraafplaatsen | erediensten | vrijzinnigheid | bevolking | vreemdelingen | militaire zaken | militie | opeisingen | verkiezingszaken | rijksregister | rijbewijzen | paspoorten

Fatiha SAIDI, Schepen (LB)

duurzame ontwikkeling | solidariteit tussen de volkeren | gelijke kansen |  openbare netheid | burgerparticipatie| burgerlijke stand

Martine RAETS, Schepen (LB)

opvoeding nl | schone kunsten nl | openbare bibliotheken nl | muziekscholen nl | culturele verenigingen nl | afvaardiging van het College bij het Gemeenschapscentrum Everna | betrekkingen met het personeel | kribben nl | economische promotie | zelfstandige arbeid | kermissen | markten | tewerkstelling | werkloosheid | toezicht op het P.W.A | cultuur nl

Dominique CLAJOT, Schepen (LB)

kribben | peutertuinen fr | schone kunsten fr | openbare bibliotheken fr | muziekscholen fr | culturele verenigingen fr | afvaardiging van het College op de Conseil Culturel francophone | woongelegenheid | cultuur fr

Ali-Ihsan INCE, schepen (LB)

economaat |Netheid

Christian BEOZIERE (LB)

gemeenteontvangerij-boekhouding | financiën | toezicht op het OCMW | huisvesting| ruimetelijke ordening | grondregie | opvoeding (Fr)

Ridouane CHAHID, Schepen (LB)

personeel | betrekkingen met het personeel | sport | I.D.P.B | mobiliteit | preventie| gemeenchapswacht | kwalitatieve dienstverlening
Gemeentesecretaris

Dirk BORREMANS

Gemeenteontvanger

Thierry BOTTU

Gemeenteraad

Voorzitter van de gemeenteraad:


Georges POLLET (LB)

Joseph CORTEN (LB) Firyan KAPLAN (FDF)
Marc BONDU (MR) Mohamed KHEDDOUMI (CdH)
Karin BOUKO (LB) Véronique MBOMBO TSHIDIMBA (CdH)
Rachid CHIKHI (cdH) Jean-Philippe MOMMART (Ecolo)
David CORDONNIER (LB) Housini CHAIRI (Ecolo)
Sabrina CORNU (DéFI) Guy VANHENGEL (LB)
Fabienne DEROME (MR) Hicham TALHI (Ecolo)
Pascal FRESON (DéFI) Belma TEK (MR)
Pierre GOBERECHT (LB) Laurent Ali CHAFTAR (MR)
Ingrid HAELVOET (LB) Alain VANDER ELST (MR)
Martine EMPAIN (MR) Margriet HUBRECHTS (Ecolo)OCMW

Voorzitter : Katrien DEBEUCKELAERE

Secretaris: Nathalie QUINET

Hoedemaekersplein 11
1140 Brussel 
Tel : 02 247 65 65
Fax : 02 241 65 42

OCMW-raadsleden

Latifa BENALLAL (PS) Fernand HENDRICKX (MR)
Laurent VANCLAIRE (PS) Sébastien LEPOIVRE (PS)
Renée DE VOS (PS) Jean-Luc MAERTENS (DéFI)
Yves LIBERT (CdH) Edwin CURRAJ (Ecolo)
Michel GOETHALS (CD&V) Frank DE KLEERMAEKER (MR)


Politie


Zone 5344 : Schaarbeek - Sint-Josse - Evere

Korpschef : Frédéric DAUPHIN

Afdeling van Evere:
Servaas Hoedemaekersplein 9
1140 Brussel
Tel : 02 249 22 33

 

Politieraadsleden

Ali-Ihsan INCE (LB)
Pierre MUYLLE (LB)
Hicham TALHI (Ecolo-Groen)
Sabrina CORNU (DéFI)
Alain VANDER ELST (MR)

Laatste bijwerking

17.01.2018

Wapenschild


Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links